רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

צו על תנאי לסגירת תחנת ההסגר לבע"ח ברמלה

בכך קיבלו שופטי בית המשפט העליון פה אחד, את בקשת עיריית רמלה שהגישה בג"צ כנגד משרד החקלאות, בדרישה לסגור לאלתר תחנת הסגר לבע"ח הפועלת בסמיכות לבתי תושבים ובתי ספר. ראש עיריית רמלה יואל לביא, הביע סיפוק מהחלטת שופטי בית המשפט העליון: "לא יתכן שתופעל תחנת הסגר לקליטת עגלים באזור מיושב באלפי תושבים ובסמיכות לבתי ספר. תושבי העיר חשופים למטרדים קשים של ריחות רעים, משיכת מזיקים וסיכון לזיהומים. ההבטחות שניתנו על ידי משרד החקלאות להעברת התחנה נותרו ללא כיסוי"                                               
בית המשפט העליון הוציא כנגד משרד החקלאות ומנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, צו על תנאי המורה להם להסביר מדוע לא פינו את תחנת ההסגר לקליטת עגלים ברמלה. בדיון שנערך היום (יום חמישי)  בפני נשיאת בית המשפט העליון כבוד השופטת מרים נאור, כבוד שופטת בימ"ש העליון אסתר חיות וכבוד שופט בימ"ש נועם סולברג, קבעו השופטים פה אחד, כי על משרד החקלאות להציג לבית המשפט מועדים לסילוק התחנה מרמלה, זאת בהתאם לדרישת עיריית רמלה. שופטי העליון לא הסתירו את ביקורתם והביעו את מורת רוחם באשר להתנהגות והתנהלות משרד החקלאות בכל הקשור להפעלת תחנת ההסגר.
בכך קיבלו שופטי בית המשפט העליון את עתירת עיריית רמלה כנגד משרד החקלאות בדרישה לסגור ולהעתיק את תחנת ההסגר לבעלי חיים המופעלת בסמיכות לבתי תושבים ובתי ספר פעילים בעיר. עתירת עיריית רמלה לבג"צ הוגשה לאחר שקצו כל הקיצין למציאת פתרון למצוקתם ארוכת השנים של תושבי העיר והמתגוררים בשכונת מנחם בגין, הסובלים זה שנים רבות מהפעלת תחנת ההסגר לבעלי חיים.
ראש עיריית רמלה יואל לביא, הביע סיפוק מהחלטת שופטי בית המשפט העליון וציין, כי העתירה לבג"צ הוגשה לאחר שכלל הדיונים הרבים בין העירייה למשרד החקלאות לסילוק המטרד, סגירת תחנת ההסגר ואו העתקתו, לא נשאו פרי. "ההבטחות לסגירת התחנה נותרו ללא כיסוי. לא יתכן שתופעל תחנת הסגר לקליטת עגלים באזור מיושב באלפי תושבים ובסמיכות לבתי ספר. תושבי העיר חשופים למטרדים קשים של ריחות רעים, משיכת מזיקים וסיכון לזיהומים".
כזכור הגישה עיריית רמלה הגישה עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, כנגד משרד החקלאות ומנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות,  שיורה על מתן צו על תנאי וסגירה, או העתקת תחנת ההסגר לבעלי חיים המופעלת בסמיכות לבתי תושבים ובתי ספר פעילים בעיר.
מהעתירה עולה, כי במשך שנים ניהלה עיריית רמלה מול משרד החקלאות ומנהל השירותים הווטרינריים מו"מ לסגירת התחנה, זאת בשל המטרדים הקשים שהתחנה מייצרת.      
"מקור הריח זוהה בוודאות מתחנת ההסגר. בתוך התחנה נמצאו ערימות רפש ופרש, התחנה רוחשת זבובים ועשרות עגלים המאוכלסים במכלאות מלוכלכות אשר רופדו בנסורת בנוסף לקש, דבר המחמיר את מטרד הריח הקיים".   
עוד עולה מהעתירה, כי בנוסף למטרדי הריח ומטרדי התברואה הקשים, העובדה שתנועת המשאיות המובילות את הבקר אל ומהתחנה יוצרת עומסי תנועה כבדים במקום "ולמערכת הביוב העירוני מוזרמים השתן ומי השטיפה של הסככות בהן מוחזק הבקר ללא כל טיפול מקדים כנדרש".
את העירייה ייצגו היועץ המשפטי של עיריית רמלה עו"ד דורון דבורי ועו"ד מישאל שרעבי ממשרד עורכי הדין אברהם בר שביקשו מבג"צ לחייב את המשיבים לסגור את התחנה לאלתר ולמנוע הסבל הרב מתושבי העיר. הימנעות משרד החקלאות לממש הבטחתם מסגירת התחנה נוכח המטרדים הרבים שהיא גורמת, מהווה הפרה בלתי חוקית של הבטחה שלטונית והחלטתם לוקה בחוסר סבירות קיצוני, "בהימנעות זו גוזר משרד החקלאות על תושבי הסביבה חיים בצחנה מתמדת, המלווים בחשיפה למזיקים, מחלות וזיהומים. עם מצב זה אין העירייה יכולה להסכים".  עוד נטען: "נדמה כי קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה לביטול ההחלטה על הפעלת תחנת ההסגר הממשלתית במיקומה הנוכחי. אינטרס בדמות הפגיעה האנושה באיכות חיי התושבים והתלמידים הנמצאים בסמיכות רבה לתחנה". כאמור הורה בית המשפט העליון על מתן צו על תנאי כנגד משרד החקלאות.
חזרה
Facebook