רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

תוכנית עוצמה

מטרתו איתור משפחות החיות בעוני הגורם להדרה חברתית, צמצום ההדרה של משפחות אלו.

שילוב אוכלוסיית היעד בחברה והקטנת תחושת הניכור. הגברת רמת מיצויה זכויות של האוכלוסייה. שיפור הרווחה הכלכלית, התעסוקתית והחברתית של המשפחות הנ"ל.

הגברת ההשתתפות הפעילה של הלקוחות למציאת פתרונות למצוקותיהם. איתור משאבים והרחבת המענים ללקוחות בקהילה

דרכי עבודה עבודה פרטנית :

עו"ס ועו"ש התכנית :חיבור הפונים למענים עירוניים קיימים כגון:

מיצוי זכויות בשי"ל, "מתעסוקה לרווחה", תיווך וסינגור מול שירותים עירוניים וממלכתיים.

 

עבודה בקבוצות : בשיתוף עם עבודה קהילתית

  • קבוצת מיקוד של אמהות עצמאיות ובהמשך קבוצה משימתית לאמהות עצמאיות .
  • קבוצות מיקוד נוספות על פי המיפוי

 

  
 
 
דרכי התקשרות:
עו"ס עוצמה עו"ס מטפל טלפון\פקסדואר אלקטרוני
עו"ס עוצמה  אסתר תפארת 08-9771504 tiferett@ramla.muni.il

מלוות משפחות

כנרת אברג'יל

08-9771570

 רכזת תעסוקה הילה נחמן 08-9771648 hilan@ramla.muni.il
עו"ס עוצמה  רים אבוסויס  reema@ramla.muni.il
עו"ס עוצמה  יערה קיפניס 08-9771802 yaarak@ramla.muni.il
 
 
 
 
חזרה
Facebook