רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

עבודה קהילתית

העבודה הסוציאלית הקהילתית פועלת לחיזוק והעצמת הכוחות הקיימים בקהילה ולפיתוח שירותים ייחודיים המותאמים לצרכים המגוונים של האוכלוסיות המטופלות במחלקת הרווחה.
 
 
הפעילות נעשית באמצעות חיזוק תודעת השותפות וההשתייכות של התושבים, ייזום,תכנון והפעלה של שירותים, תיאום ביניהם ואיגום משאבים.

 

שרות זה פועל להגברת ההכרות של אוכלוסיות שונות בעיר עם שירותי הרווחה הניתנים בקהילה ועם השירותים העירוניים האחרים. 

 
 
פרטי קשר
שם ראש צוות טלפון\ פקס דואר אלקטרוני
עו"ס מירב אורנשטיין 08-9771622 meravo@ramla.muni.il
 
 
פרטי קשר
שם עו"ס טלפון\ פקס דואר אלקטרוני
נירית מושונוב 08-9771605 niritm@ramla.muni.il
חזרה
Facebook