רמלה - קרובה ללב שלך

,

עיר בריאה

אירועי בריאות ברמלה


o       פרופיל בריאות עירוני

עיריית רמלה תתחיל במהלך חודש נובמבר בתהליך הכנת סקר פרופיל בבריאות עירוני. מטרתו לבחון את אורח החיים של תושבי העיר ואת שירותי הבריאות שניתנים להם.

בסקר יישאלו התושבים בנוגע לפעילות ספורטיבית שהם מקיימים, הרגלים הקשורים לנושא ושירותי הבריאות שניתנים להם, סביבת מגוריהם ואיכות הסביבה.

רמלה הצטרפה ל"רשת ערים בריאות" העולמית בשנת 1994, ובכך קיבלה על עצמה לפעול לשיפור רמת הבריאות בעיר. רמלה לקחה על עצמה לפעול בשיתוף עם גורמים בעירייה ועם מוסדות וארגונים שמשפיעים על הבריאות, לקידום איכות החיים של תושבי העיר.

בכדי לדעת מהן הפעולות הנחוצות לקידום הבריאות בעיר, יש לקבל תמונה עדכנית ומייצגת של המצב הקיים באמצעות פרופיל בריאות עירוני. לשם כך החל איסוף נתונים מעמיק למדגם מייצג של אוכלוסיית העיר.

כ2,200 תושבים נבחרו לסקר ובמהלך החודשים הקרובים יפקדו סוקרים את בתיהם. הכנת הסקר אמורה להסתיים בתוך שישה חודשים וממצאיו יפורסמו לציבור. את ביצוע הסקר מרכזת גב' יעל נסימיאן פאי מהמחלקה לבריאות הציבור, המשמשת כמתאמת בריאות בעיריית רמלה.

שיתוף הפעולה של התושבים חשוב מאד להצלחת המשימה ויאפשר קבלת תמונה עדכנית על מצב הבריאות ובהתאם לכך יאפשר את בניית התכניות בתחום.

 

  קיימות לבריאות
 
"מזין, מזמין וזמין" פרויקט גינות ירק ברמלה:

פרויקט גינות ירק רמלה 2013, החל את פעילותו בשיתוף מספר גורמים, בהם: ג'וינט ישראל - אשלים, עיריית רמלה המחלקה לבריאות הציבור, מדור גני-ילדים וגורמים נוספים בתחום הבריאות ואיכות הסביבה.

הפעילות מתבצעת בגני הילדים בליוויה האישי של יעל נסימיאן-פאי, מתאמת בריאות עירונית, ואידית וידמן, רכזת גינות הירק, אשר אמונות על התכנים והקצאת המשאבים בשטח וחלוקתם בהתאם לצרכי הגנים. הגנים בהם פועל הפרויקט: חירות, מוריה, דרור, זמיר, קפלן, ויצמן, תמר, חובבי ציון, רימונים וריינס, ומשתתפים בו צוותי הגן, גננת, סייעת, גננת מחליפה וסבא גן, הנרתמים לפעילות הנערכת בשני שלבים במקביל.

בשלב הראשון, מוקמת גינת ירק מטופחת, אשר תהפוך למוקד למידה, ובשלב השני, תתקיים פעילות בגן במטרה לעגן ולחזק את מטרות הקמת גינת הירק. בין המטרות העיקריות שנקבעו, פיתוח התנהגויות מקדמות בריאות על-ידי יצירת סביבה נגישה וטיפול רצוף בה, הגברת פעילות גופנית ומוטורית, חיבור לנושא קיימות ותחושת אחריות סביבתית, ובעיקר, הפנמת חשיבות צריכת הירקות ושילובם בתפריט היום יומי.

הילדים מעבדים את הקרקע, בונים ותוחמים ערוגות, זורעים ושותלים ירקות על פי עונות השנה, יוצאים לגינות ומטפחים אותן ולומדים גם על תהליכי גדילה של כל ירק וירק וצרכיו. במקביל בגן משבצים את נושא גינת הירק בכל המישורים בצורה חווייתית, מזינה, זמינה ומזמינה. ההורים מתבקשים להסב את תשומת ליבם לגינות הירק ולקחת חלק פעיל בנושא על-ידי פעילות מגבה עם הילדים בבית.
 
o      
 
"קהילה בטוחה"

העיר רמלה נבחרה להשתתף בתוכנית "קהילה בטוחה" מטעם "קרן מנוף" במוסד לביטוח לאומי ובשיתוף המוסד לבטיחות וגהות ועיריית רמלה. התוכנית מיועדת לפעול בכ- 70 בתי עסק קטנים בעיר (עד 25 עובדים). התוכנית מבוססת על שיתוף הקהילה ומטרתה להעלות את המודעות והידע של המעסיקים והעובדים בעיר לבטיחותם ובריאותם במקום העבודה, תוך צמצום סיכונים ותאונות במקום העבודה. בין היתר כוללת התוכנית הדרכה לעובדים ולמנהלים, חלוקת חומרי הסברה, הצבת שילוט מתאים בעסק לטובת העובדים והמבקרים ומתן תעודה לעסק "עסק בטוח" וכן הכשרה של נאמן בטיחות במקום העבודה.

ההשתתפות בתוכנית היא ללא כל עלות כספית לבעל העסק!

החל מה11.8 יחל גיוס בעלי העסקים באמצעות מכתב אישי המפרט את עיקרי התוכנית ומזמין אותם לאמצה.

יחד נוכל לבנות שותפות מקצועית ותשתית קהילתית למניעת תאונות והיפגעויות בקהילה למען בריאותם של כולנו!

לפרטים נוספים:

יעל נסימיאן פאי, מתאמת הבריאות העירונית:08-9771691 או 08-9771405.
 
 
חזרה
Facebook