רמלה - קרובה ללב שלך

,

שירותים לתושב

קוד אתי - עיריית רמלה

יושרה - עיריית רמלה ועובדיה ינהגו ביושר ובתום לב. העובדים יפעלו באמינות, בהגינות ובטוהר מידות בעת ביצוע תפקידם, במתן שירות לתושב ובעבודת צוות בתוך היחידות השונות בעירייה וביניהן. העובדים יפעלו בנאמנות, ללא ניגוד עניינים וללא משוא פנים תוך הקפדה על שימוש יעיל ומושכל במשאבי הארגון.
 
כבוד הדדי - עיריית רמלה ועובדיה מחויבים למתן שירות אדיב, מנומס, סובלני ושוויוני תוך שמירה קפדנית על כבוד האדם באשר הוא אדם וברגישות לצרכיו השונים של הזולת. כל זאת ביחסם לתושבים, למנהלים, לכפופים להם, לעמיתיהם ולכל גורם אחר הבא עימם במגע.
 
מקצוענות ומצוינותעיריית רמלה ועובדיה יעניקו שירות איכותי הממוקד בתושבי העיר ובצרכיהם. העובדים יבצעו עבודתם על בסיס ידע, ניסיון והכשרה מקצועית מתמדת. העובדים ישתפו את חבריהם לעבודה בכל ידע שעשוי להוביל למקצוענות ולמצוינות של כלל העובדים. עובדי העירייה על כלל מחלקות ואגפי העירייה יבצעו עבודתם מתוך ראייה רחבה, ביעילות, במסירות וביסודיות. עובדי העירייה יחתרו למצוינות ומתן שירות יעיל בכל תחומי העשייה ויגלו יוזמה ויצירתיות אשר יובילו לשירות הטוב ביותר.
 
שותפות - עיריית רמלה ועובדיה יפעלו למימוש חזון ומטרות העירייה תוך סיוע וגיבוי הדדי. העובדים יקיימו שיתוף פעולה מלא חוצה אגפים ויחדות כגוף אחד. בהיותם הנכס היקר לעירייה, העובדים הינם שותפים מלאים להצלחת העירייה במימוש יעדיה. פעולותיה של העירייה ייעשו תוך הקשבה לצורכי הציבור ובשיתופו למען קידום האינטרסים הציבוריים.
 
שקיפותפעילות עיריית רמלה ועובדיה תעשה ותתבצע תוך מחויבות לשקיפות וגילוי נאות, תוך שמירה על הוראות הדין וצנעת הפרט. הקריטריונים והנהלים המתווים את תהליכי קבלת ההחלטות ואת הפעולות בעירייה יהיו ברורים, אחידים וגלויים.
 

אחריות ומחויבותעיריית רמלה ועובדיה יפעלו להשגת המטרות והיעדים תוך מחויבות מקצועית ואישית ובראיה מערכתית. העובדים מחויבים לשמירה על נכסי העירייה ומשאביה, תוך שימוש מושכל במשאבים הקיימים. עובדי העירייה ידבקו במשימותיהם, יהיו נאמנים למערכת ולערכיה וייצגו אותה באופן המכבד את התושבים, את העובדים ואת העירייה.

חזרה
Facebook