רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הצעות מחיר להנגשת מוסדות חינוך וציבור.

אגף הנדסה פנה לחברה למשק וכלכלה על מנת לקבל הצעות מחיר להנגשת מוסדות חינוך וציבור.

התקבלו הצעות מחיר והנושא אושר בוועדת מכרזים משותפים מס' 2/2020-15 , כאשר הקבלן הזוכה הוא – בן שטרית אלי בע"מ.

עלות החוזה 5,994,467 ₪ כולל מע"מ ועמלת משכ"ל, כאשר בשלב הראשון ייצא צו מוגבל ע"ס 3,637,028 ₪ כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור המוסדות הבאים: בי"ס בן גוריון, אופק, בי"ס האמנים, דרור, מוזיאון רמלה, מתי"א, קמפוס השפלה.

 

הנושא מפורסם באתר של משכ"ל להלן לינק קישור לאתר:

http://www.mashcal.co.il/Tenders/Pages/FutureTenders.aspx

 

חזרה
Facebook