רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעת ראש העיר - אישורי הבטיחות בבתי הספר בעיר

תושבים יקרים להלן הודעת ראש העיר מיכאל וידל: "להורים שלום, גורמים שונים מפיצים ברשתות החברתיות כזבים באשר לאישורי הבטיחות בבתי הספר בעיר.
יובהר, כי שנת הלימודים תשע"ח נפתחה בהצלחה כשלכלל מוסדות החינוך בעיר, בתי ספר וגני הילדים קיימים אישורי בטיחות, לרבות אישורי כיבוי אש כדין! יש להדגיש, כי פעולות ואישורי הבטיחות וכל האישורים הנדרשים לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מונפקים בתחילת כל שנת לימודים ע"י הממונה על הבטיחות העירוני. יחד מובילים חינוך, יחד מגיעים להישגים, רמלה עיר עולם". בברכה, מיכאל וידל, ראש העיר
חזרה
Facebook