רמלה - קרובה ללב שלך

,

הודעות לתושב

הודעה בעניין גושים 7190 ו - 7189 בשכונת גו'אריש ברמלה

תושבים יקרים, 

בימים אלו פרסמה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), בשנית, הודעה בדבר כוונה להסדיר זכויות בגושים 7189 ו – 7190 בשכונת גו'אריש בעיר (להלן: "השכונה"), במטרה להסדיר את הבעלויות בשכונה זו (להלן: "ההודעה"). 

ההודעה נמסרה בעקבות מאמצים ומשאבים רבים אותם השקיעו תושבי השכונה ועיריית רמלה, במטרה להסדיר בעלותם בקרקע, ובמסגרת ההליך המשפטי שהתקיים בבית המשפט הגבוה לצדק.

בהתאם להוראות המפורטות בהודעה, הסדרת הזכויות תיעשה בהתאם לתכנית מס' 3/57/21 מיום 28.12.95. 

כל הטוען לזכויות במקרקעין האמורים, נדרש למלא טופס בקשה להכרה בזכויות, המפורסם באתר הרשות ומצוי גם במשרדי העירייה. 

את הטופס יש להמציא לגב' איילת חי, ר' צוות רכישות והפקעות במרחב עסקי מרכז, בצירוף כל המסמכים הנלווים, כשהוא חתום ומאומת בידי עו"ד, זאת לא יאוחר מיום 01.11.2016. 

הרשות תבחן את החומר שיתקבל, ותמשיך לפעול על מנת לקדם את הסדרת הזכויות במקרקעין מהר ככל הניתן. 

עיריית רמלה מבקשת ומפצירה בתושבי השכונה, שטרם עשו כן, לפעול בהתאם להוראות אלו, לשם הסדרת זכויותיהם. כמו כן העירייה מדגישה,  כי אי  הסדרת הזכויות תפגע ביכולת תושבי השכונה להסדיר באופן חוקי את הבניה בשטחם.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעה בזאת, כי תפעל כנגד כל בנייה המתבצעת בשטח תצ"ר שכונת ג'ואריש שלא על פי היתר בניה כדין וזאת מאחר והוסרה המניעה לרישום המקרקעין על שם התושבים. 

 

 

اعلان بخصوص قطع ارض رقم 7190 – 7189

في حي الجواريش بالرملة

 المواطنون الاعزاء،

في هذه الايام نشرت سلطة اراضي اسرائيل ("السلطة") ثانية, اعلان بخصوص النية في تنظيم الحقوق في قطع الارض رقم 7190-7189 في حي الجواريش بالرملة ("الحي") بهدف تنظيم ملكية الاراضي في هذا الحي ("الاعلان").

وجاء هذا الاعلان في اعقاب الجهود الجبارة من قبل سكان الحي وبلدية الرملة بهدف تنظيم ملكية الاراضي وفي نطاق الاجراءات القانونية التي تم بحثها في محكمة العدل العليا.

وفقا للتعليمات المنصوص عليها في الاعلان يجب تنظيم الحقوق ان يكون حسب الخطة رقم 3/57/21  من يوم 28.12.95.

كل من يدعي حقوقا في الاراضي المذكورة اعلاه عليه تعبئة استمارة طلب للاعتراف بالحقوق الذي نشر في موقع السلطة وفي مكاتب البلدية.

يجب تقديم الاستمارة للسيدة ايلت حاي, رئيسة طاقم الامتلاك والمصادرة في اللواء التجاري المركزي مع جميع الوثائق المرفقة موقعة ومصدقة من قبل محامي حتى تاريخ اقصاه 01.11.2016 .

ستقوم السلطة بمراجعة المادة وستواصل العمل لتعزيز تنظيم حقوق الاراضي في اسرع وقت ممكن.

بلدية الرملة تطلب وتحث سكان الحي الذين لم يقوموا بذلك العمل حسب هذه التعليمات بهدف تنظيم حقوقهم وتؤكد البلدية ايضا , عدم تنظيم الحقوق سيمس بقدرة سكان الحي على تنظيم البناء بشكل قانوني في منطقتهم.

تعلن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء بهذا , انها ستتخذ اجراءات ضد كل بناء في منطقة تخطيط لتسجيل مبان عامة حي الجواريش ليس وفقا على ترخيص قانوني للبناء وذلك بعد ان تم ازالة المنع من تسجيل الاراضي على اسم السكان.

 

بلدية الرملة 
חזרה
Facebook