רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 נדל"ן

רמלה משקיעה יותר בשמירה על זכויות התושבים ההתחדשות העירונית ברמלה תניב לדיירים דירות גדולות ממוגנות ומרווחות יותר העירייה ממליצה לתושבי העיר שלא להתפתות אחר הודעות שווא, פניות ויוזמות של גורמים שונים המבקשים לייצגם ו/או להחתימם

העירייה ממליצה לתושבים להימנע מלחתום על כל התחייבות ולקיים התייעצות עם החברה הכלכלית טרם חתימה.
ראש עיריית רמלה יואל לביא: העירייה והחברה הכלכלית יקפידו לשמור על זכויותיהם של התושבים מול היזמים, יסייעו לתושבים וידאגו לצרכיהם, תוך שקיפות מלאה ושמירה על האינטרסים הרחבים של תושבי העיר.

הנהלת עיריית רמלה בראשותו של ראש העירייה יואל לביא, הציבה בראש סדר העדיפויות את מימוש התכנית להתחדשות עירונית בינוי - פינוי  לרווחתם של תושבי העיר. מטרות תכנית ההתחדשות העירונית הינן שדרוג יחידות הדיור אשר אינן ממוגנות מפני רעידת אדמה ואין בהן אמצעי מקלוט, או חדרים מוגנים, הנדרשים בשעת חירום. משכך, החליטה הנהלת העיר באמצעות אגף ההנדסה והחברה הכלכלית לייצר פתרונות מיידיים במישור המקומי ולתרום את חלקה לתיקון המצב השורר היום, ליזום תכנון מתחמים אשר יועדו לבניית דירות חדשות במסגרת תכניות לבינוי - פינוי.                                              

העירייה קוראת לתושבי העיר שלא להתפתות אחרי הודעות שווא, פניות ויוזמות של גורמים שונים המבקשים להחתימם.  העירייה ממליצה לתושבים לפנות בנושא לאיש הקשר עו"ד אופיר שמחי (טלפון: 08-9771462)  לקבלת פרטים מדויקים, ייעוץ ועדכונים בכל הקשור לפרויקט וזכויות הדיירים מול היזמים והקבלנים.                                                                                                             

ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי בבסיסן של תכניות בינוי-פינוי עומדת הדרישה שהדיירים יעברו ישירות מדירותיהן הי

 שנות לדירות חדשות שייבנו טרם הפינוי, כך שבעלי הדירות אינם מסכנים לא את ביתם ולא את כספם. לביא הדגיש, כי כל העלויות יחולו על הקבלנים והיזמים וכי הדיירים לא יישאו בהוצאות והדירות החדשות ימסרו להם ללא תמורה כספית. "העירייה תקפיד לשמור על זכויותיהם של התושבים מול היזמים. העירייה והחברה הכלכלית יפעלו לאישור התכניות בהתאמה לחוק התכנון והבנייה ותכניות בניין עיר. וכן בעמידת הקבלן/יזם בעקרונות שהעירייה קבעה ופרסמה לתושבים. השתתפות בפרויקט תניב לדיירים דירות גדולות ומרווחות יותר באופן משמעותי, ממוגנות וערכן הכלכלי יהיה גבוה מהדירות הישנות".                                                                                                                 

איש הקשר עו"ד אופיר שמחי,  הדגיש: ב "קול קורא-התחדשות עירונית" פרסמה העירייה כי על התכניות לעמוד בקריטריונים אותם הציבה הנהלת העיר, עקרונות המחייבים את היזמים ובין היתר היזם יחתים את התושבים על מסמכים, רק לאחר אישורם על ידי החברה הכלכלית ובהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידה. החברה הכלכלית תפקח על היזמים, כי הם עומדים בקריטריונים שהותוו, מתוך דאגה לאינטרסים הרחבים של התושבים בעיר. כל נוסח מתן הסכמה וייפוי כח לבדיקת התכנות ולתכנון ייבדק ויאושר על ידי החברה הכלכלית רמלה, באמצעות משרד אולפינר בולקינד המשמש כיועצה המשפטי של החברה על מנת לוודא שהוא תואם את מדיניות עיריית רמלה והחברה הכלכלית רמלה. העירייה ממליצה לתושבים להימנע מלחתום על כל התחייבות ולקיים התייעצות עם החברה הכלכלית טרם חתימה. 
 
 
 
חזרה
Facebook