רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 נדל"ן

עיריית רמלה הוציאה צו הפסקת עבודה למבנה ברחוב טייטלבאום

עיריית רמלה אגף ההנדסה הוציאה צו הפסקת עבודה ליזם שהחל לבנות בניגוד לחוק וללא היתר בבניין מגורים ברחוב טייטלבאום. ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי העירייה רואה בחומרה רבה את העובדה שהקבלן/יזם החל עבודתו ללא היתר בנייה, ללא סידורי בטיחות והפרדה בין העבודה למשתמשים באופן שצורת הבנייה מסכנת שלמותו. לביא הדגיש, כי העירייה  תפעל להעמיד לדין פלילי את יוצרי הסיטואציה המסכנת חיי אדם.
מהנדס העירייה אלון גינדיס ציין, כי לאורך כל הדרך לא עמד היזם בתנאי הוועדה להוצאת היתר כדין! גינדיס הוסיף, כי כדי ללכת לקראת התושבים ולפנים משורת הדין ניתנו ליזם מספר ארכות, אך גם בהן לא עמד כמתחייב בחוק. המדובר במבנה מגורים המיועד לחיזוק בהתאם להוראות תמ"א 38, באמצעות הוספת 3 קומות, סגירת קומה מפולשת והוספת 15 יח"ד מעבר ל- 16 יח"ד קיימות, הוספת מרפסות, ממ"דים ומעלית.               גינדיס הדגיש, כי במסגרת בקרה הנדסית שביצעה העירייה על בקשת ההיתר הכוללת חיזוק בפני רעידות האדמה, לרבות הנחיות בעניין אופן הגשת חישובים סטאטיים ותכניות חיזוק המבנה - נמצאו ליקויים רבים!  מהעירייה נמסר, כי קבלנים מטעם העירייה טיפלו בימים האחרונים במספר ליקויים שנחשפו .   עוד נמסר כי היתר הבנייה יינתן רק אחרי מילוי כל דרישות הוועדה, לרבות הצגת תכניות חיזוק וחישובים סטאטיים מעודכנים, וזאת עקב חשיבות מיוחדת בעניין יציבות המבנה המוצע כנגד רעידות האדמה. יודגש, כי תחילת עבודות בשטח ללא היתר, ובמיוחד ללא בקרה מתאימה לתכנון חיזוק המבנה , כאשר עצם הביצוע העבודות מחליש את המבנה הקיים הזקוק לחיזוק - מהווה עבירה על החוק באופן בוטה וחד משמעי. 
 
 
חזרה
Facebook