רמלה - קרובה ללב שלך

,

מידע בנושא הקורונה - עדכונים והנחיות

שינוי וצמצום ימי הלמידה במערכת החינוך העירונית

הורים יקרים,
להלן הודעת ראש העיר, מיכאל וידל: "בהתאם לצורך השעה ומתוך דאגה ואחריות לתלמידנו החלטתי על שינוי וצמצום ימי הלמידה במערכת החינוך העירונית:
*החינוך היסודי*:
שכבות א-ג ימשיכו להגיע מידי יום לבית הספר ללימודים כרגיל.
שכבות ד-ו ילמדו בלמידה המשלבת הוראה בבית הספר, הגעה פיזית, למידה מקוונת מהבית ומטלות שיקבלו מבית הספר.
מנהלי בתי הספר יבנו מערכות, כך שכל תלמיד יגיע לבית הספר לפעמיים בשבוע. לדוגמה:
ראשון עד שישי שכבות א-ג מגיעות רגיל, שכבת ד תגיע בימים א-ב, שכבת ה תגיע בימים ג-ד ושכבת ו תגיע בימים ה-ו.
בבתי ספר בהם יש שכבות ז-ח יגיעו התלמידים לפעמיים עד שלוש פעמים בשבוע.
*החינוך העל יסודי*
תלמידי כיתות ז-יב יגיעו לבית הספר לפעמיים עד שלוש בשבוע. ביתר הימים תתבצע למידה מרחוק והכנת מטלות שהתלמידים יקבלו מבית הספר.
כל מנהל יבנה מערכת לימודים שתואמת את צרכי הלמידה.
*החינוך המיוחד ימשיך ללמוד רגיל*
מענה זה יצמצם את מספר התלמידים השוהים בו זמנית בבתי הספר, יצמצם את סיכויי התחלואה ויספק מענה לימודי ראוי ומיטבי עבור התלמידים.
מבנה לימודים זה הינו בתיאום עם משרד החינוך.
הנחייתי תיכנס לתוקף בחינוך העל יסודי החל מיום שני, ה - 8/6/20 ובחינוך היסודי החל מיום שלישי ה-9/6/20.
שלכם".
מיכאל וידל.
*רמלה עיר הספר*.
חזרה
Facebook