רמלה - קרובה ללב שלך

,

מידע בנושא הקורונה - עדכונים והנחיות

פטור מתשלום ארנונה לעסקים

תושבים יקרים,
מחלקת הכנסות בעירייה, עומלת היום (26/4/20), בהנחייתי, על עדכון שלושה חודשי פטור מלאים מתשלום הארנונה לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 לעסקים הזכאים על-פי דין: 
נכסים שסיווגם משרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתי מלון, בתי מלאכה וחניונים.

הנכסים שאינם זכאים להנחה על-פי החוק הם: 
מגורים, 
מבנה ואדמה חקלאיים, 
בנקים, 
עסקי ממכר מזון מכל סוג שהוא, כולל מאפיות, ירקניות, מעדניות, איטליזים וכו' (למעט שרותי הסעדה, גם אם פעלו במתכונת משלוחים),
בתי מרקחת ופארמים
חנויות אופטיקה 
ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
נכסי מדינה ויחידות הסמך שלה, 
חברות ממשלתיות, 
גופים מתוקצבים, 
קופות חולים 
תאגיד מים וביוב.

חנויות אופטיקה ומזון בקניונים ובשוק רמלה- אם אינם משמשים מרכולים ובתי מרקחת- יהיו פטורים, על אף ההחרגה לעיל.

ההנחה בספרים תבוצע באופן ישיר (אין כל צורך לפנות לעירייה), על פי הפירוט כדלהלן:
 
 עסקים ששילמו ארנונה שנתית מראש בעבור כל שנת 2020 – תיווצר להם יתרת זכות בספרי העירייה, אותה ניתן יהיה להעביר לשנת 2021 או ישירות לחשבון הבנק, עפ"י דרישה של בית העסק
 למשלמים בהוראת קבע  – יתרת הזכות תועבר אוטומטית לחיוב יוני 2020 וההוראה לחיוב תוקפא עד למימוש כל יתרת הזכות שנוצרה בחשבון. 
 עסקים שלא הסדירו התשלום או חלקו לשנת 2020 ועסקים שיש להם יתרת חוב קודמת – יקוזז סכום הפטור לשלושת החודשים. 

חשוב להדגיש:
עפ"י התקנות, אם ביום 31/12/2020 תהיה קיימת יתרת חוב בגין שנת 2020, מחויבת העירייה לבטל הפטור שניתן לשלושת החודשים. 
אי לכך, אנא הימנעו מאי נעימות והסדירו חובכם. מי שביטל הוראת קבע בשל משבר הקורונה, ממליץ לעדכנה מחדש.
מדגיש כי ב-2021 לא נוכל להשיב הנחה שבוטלה עקב חובות לשנת 2020.

שלכם,
מיכאל וידל
ראש העיר

כל האמור בכפוף לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה, תיקון מס' 2, התש"פ – 2020.
חזרה
Facebook