רמלה - קרובה ללב שלך

,

מידע בנושא הקורונה - עדכונים והנחיות

הקלות, ההנחיות ודבר ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל 17.3.20

Facebook