רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

קרטוניות חדשות ברמלה

מחלקת איכות הסביבה בעיריית רמלה פועלת לשמירה על סביבה נקייה וירוקה וליצירת איכות חיים מיטבית לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה.

בכלל הפעולות אותן מבצעת המחלקה הושם דגש על קידום נושא המחזור שהינו גורם מרכזי לרמת איכות החיים בכל עיר. כחלק משיפור השירות בתחומי איכות הסביבה, עיריית רמלה באמצעות מחלקת איכות הסביבה ואגף שפ"ע הציבו קרטוניות חדשות ומעוצבות לרווחת התושבים.

הקרטוניות הוצבו במספר נקודות בעיר כמו ברחוב חיים בר לב, רחוב הרצל ורחוב דוד רזיאל. קרטוניות אלה מצטרפות לקרטוניות המעוצבות שהוצבו בעבר ברחוב דני מס.

אנו קוראים לתושבים להשתמש במתקנים אלו ובכך לסייע במאמץ הכללי להגדלת כמות החומר הממוחזר ולהקטנת הפסולת שמועברת להטמנה ובכך לשמור ולהגן על הסביבה.

מאמצי המחזור נעשים גם מול בעלי העסקים המייצרים כמות גדולה של קרטון.

אנא הקפידו ולהשליך את הקרטונים לתוך הקרטוניות ולא לידם וגם לקפל את הקרטונים לפני ההכנסה למתקנים.

חזרה
Facebook