רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

שינוי בשעות הוצאת הגזם בשכונות ובעיר

כל שכונה והיום שלה. אגף שפ"ע בעיריית רמלה פועל לייעל את נושא פינוי הגזם בעיר ובתוך כך החלו לשנות ולהרחיב את שעות הוצאת הגזם. בשכונת קריית האומנים ונאות מנחם בגין ניתן להוציא את הגזם רק בימי שני בין השעות 06:00-22:00

בשכונות: רמת גן, גני דן ,נאות יצחק שמיר ויפה נוף ניתן להוציא את הגזם רק בימי שלישי בין השעות 06:00-22:00

השינוי נכנס לתוקפו החל מתחילת חודש פברואר והתושבים מתבקשים לרכז את הגזם בעמדות המיועדות לכך או בסמוך לפחים במקום הנגיש למשאית. מחלקת שפ"ע מדגישה כי

דשא ועלים יש לאסוף בשקית סגורה.

העירייה יצאה בקמפיין הסברה הכולל שלטי חוצות ,מדבקות והודעות לתושבים להקפיד על ימי הוצאת הגזם בעיר. ככה נשמור על רמלה שלנו נקיה.

חזרה
Facebook