רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

ברמלה מחדשים את מעברי החצייה וסימוני הכבישים

במסגרת ההכנות  לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א, מבצעת  ומחדשת עיריית רמלה, אגף ההנדסה,  סימוני מעברי חצייה וצירי תנועה ברחבי העיר. העבודות לצביעת מעברי חצייה ברחבי העיר לרבות תחזוקה שוטפת של תמרורים, מתבצעות באמצעות המחלקה לזהירות בדרכים.

יודגש, כי לקראת פתיחת שנת הלימודים ובהתאם לתכנית העבודה השנתית לעידוד הזהירות בדרכים, הנחה ראש העיר, מיכאל וידל, את מנהל המחלקה לזהירות בדרכים אבי גורן, לבצע פעולות  נרחבות לחידוש סימני הכבישים שנמחקו ברחבי העיר. פעילות החידוש והצביעה תימשך ביתר שאת.

חזרה
Facebook