רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

תכנית המתאר החדשה לרמלה תקדם את פיתוחה, צמיחתה וחיזוקה של העיר ותושביה

עקרונות תכנית המתאר הכוללנית של העיר רמלה
תכנית המתאר החדשה לרמלה תקדם את פיתוחה, צמיחתה וחיזוקה של העיר ותושביה          
עיריית רמלה בשיתוף עם הוועדה המחוזית, מקדמת תכנית מתאר כוללנית לרמלה, שמטרתה - יצירת המסגרת והתנאים התכנוניים המיטביים לפיתוחה, לצמיחתה ולחיזוקה של רמלה. ראש העיר, מיכאל וידל: התכנית תיצור ודאות תכנונית לכל הגורמים הנוגעים בדבר ביניהם תושבים, יזמים וכלל השותפים

עיריית רמלה בשיתוף עם הוועדה המחוזית מקדמת תכנית מתאר כוללנית לרמלה, שמטרתה - יצירת המסגרת והתנאים התכנוניים המיטביים לפיתוח העיר, לצמיחתה וחיזוקה לרווחת האוכלוסייה הקיימת והעתידית, תוך ניהול מיטבי של המערכות השונות בעיר. תכנית זו אשר עלותה נאמדת בכמה מיליוני שקלים מומנה ע"י מנהל התכנון בעקבות בקשתו ויוזמתו של ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל,  במטרה להצעיד את העיר קדימה, תוך מימוש חזונו 'רמלה עיר עולם'. 

יצוין כי במסגרת  התכנית,  תערוך העירייה שיתופי ציבור במגוון נושאים. מטרות שיתוף הציבור הן: הכרת השטח וקבלת הידע מהאוכלוסייה, בירור שאיפות/העדפות הציבור ויצירת מסגרות להשתתפות פעילה של הציבור בתהליך ויידוע הציבור בנוגע לתכנית. עם התקדמות התכנית ייקחו התושבים חלק ויתרמו מהידע וההיכרות שלהם את העיר. שיטת השיתוף שתתפרסם  בהתאם לתכנית, תותאם למגבלות הקורונה.

עקרונות התכנית המפורסמים באתר העירוני, כוללות התווית מדיניות פיתוח העיר ושכונותיה לטווח ארוך, על פי חזון ואסטרטגיה ויצירת וודאות תכנונית תוך קיצור הליכי התכנון. התכנית תאפשר לעירייה בעתיד לאשר תכניות מפורטות התואמות את התכנית הכוללנית. תוצרי התכנית יניבו סט מפות ייעודי קרקע ופרישת תשתית וסט הנחיות תכנוניות לביצוע ליישום פיקוח ובקרה.

ראש העיר, מיכאל וידל: "תכנית המתאר היא המקום וההזדמנות של העיר לחשוב, לחדש, להתוות את החזון ואת דמותה לעתיד, תוך גיבוש כיווני פעולה והגדרת סדר עדיפויות לפיתוח העתידי. התכנית מהווה כלי ניהולי בידי העיריה ויוצרת תשתית לעצמאות תכנונית של רמלה. התכנית תיצור ודאות תכנונית לכל הגורמים הנוגעים בדבר ביניהם תושבים, יזמים וכלל השותפים".

את  עבודות תכנון תכנית המתאר  שיימשכו מספר שנים, מרכזת מנהלת אגף ההנדסה בעיריית רמלה, הגב' זאנה סלובייצ'ק, אדריכל העירייה, שראל וינקלר וצוות האגף, בשיתוף משרד האדריכלים, נעמה מליס. 
 
חזרה
Facebook