רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

S&P אישרה זו השנה השנייה ברציפות לחברה למימון רמלה 2005 את הדירוג הגבוה AAA

חברת הדירוג מעלות S&P קבעה את  הדירוג הגבוה AAA תחזית יציבה לשנת 2020, על סמך ניהול תקציבי הולם ונזילות מספקת. כלכלניS&P : אנו רואים את הדירוג לחברה כנגזר מהאיתנות הפיננסית של בעליה היחידים – עיריית רמלה. ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל: אני מודה לאנליסטים של חברת דירוג האשראי ולשוק הפיננסי על הבעת האמון. הדירוג הגבוה שנה שנייה ברציפות, מעיד על יציבותה הכלכלית של העירייה ועל פעולותיה ועשייתה למען פיתוח ושדרוג חיי התושבים. נמשיך לחזק את המערך הפיננסי העירוני ופיתוחה של רמלה למען רווחת תושבי רמלה והפיכתה למטרופולין של אזור המרכז

הישג  מיוחד למערך הפיננסי של עיריית רמלה לשנת 2020, כאשר כלכלני חברת הדירוג מעלותS&P  פרסמו השבוע את החלטתם לאשרר גם השנה, בפעם השנייה ברציפות את דירוגה של החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לדירוג הגבוה והמרשים של טריפל - AAA תחזית יציבה וזאת על סמך ניהול תקציבי הולם ונזילות מספקת.

יודגש, כי זהו דירוגה הגבוה ביותר של החברה למימון רמלה 2005 בע"מ מאז בוצע מיזם האיגו"ח והשנה השנייה ברציפות. החלטה זו מהווה המשך ישיר לאמון שרוחשת החברה המדרגת לביצועי התקציב והניהול הפיננסי האחראי והמקצועי של עיריית רמלה, זאת למרות משבר הקורונה ובשל מילוי כל תנאי האג"ח של החברה למימון רמלה.

ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל, הביע השבוע סיפוק רב מהדירוג הגבוה ואמון החברה המדרגת והתחזית היציבה לשנת 2020 המעידה על יציבותה הכלכלית של העירייה.  וידל: "אני מודה לאנליסטים של חברת דירוג האשראי ולשוק הפיננסי על הבעת האמון. הדירוג הגבוה זו השנה השנייה ברציפות מעיד יותר מכל על יציבותה הכלכלית של העירייה ועל פעולותיה הרבות והמגוונות ועשייתה למען שדרוג חיי התושבים, זאת למרות השפעות משבר הקורונה. רמלה מצויה בתקופת פיתוח אדירה בכל תחומי החיים, הממשלה מאמינה בנו ומשקיעה בעיר סכומי עתק. בכוונתי להמשיך לחזק את המערך הפיננסי העירוני ופיתוחה של רמלה שתהיה למטרופולין של אזור המרכז. נמשיך להשקיע למען רווחת תושבי העיר והצעדתה להישגים כראוי לעיר מחוז מובילה ומתפתחת".

ראש העיר, מיכאל וידל, הודה למנכ"ל העירייה, רונן עזריה, ולגזברית העירייה, רוזה עללאל ולכל צוות אגף הגזברות ומחלקת ההכנסות, על תרומתם לניהול הפיננסי העירוני האחראי והמקצועי.

בנימוקי כלכלני סוכנות הדירוג צוין, כי  הם סבורים שהחברה למימון רמלה 2005 בע"מ ממלאת תפקיד  קריטי עבור עיריית רמלה ושהקשר בינה לבין העירייה הוא אינטגרלי. בשל כך קבעו האנליסטים: "אנו מעריכים, כי יש סיכוי  כמעט ודאי שהחברה למימון תקבל מעיריית רמלה תמיכה יוצאת דופן במידת הצורך. לאור זאת אנו רואים את הדירוג לחברה כנגזר מהאיתנות הפיננסית של בעליה היחידים – עיריית רמלה".

כן קבעו כלכלני סוכנות הדירוג, כי אל אף השפעות שליליות של מגפת הקורונה על הכנסות עיריית רמלה בטווח הקצר , "אנו מעריכים, כי נראה התאוששות בביצועיה התקציביים בטווח הבינוני ושמירה על האינדיקטורים הפיננסיים במסלולם הנוכחי. אנו צופים קיטון הדרגתי בעומס החוב וסבורים, כי עמדת הנזילות של העירייה תישמר. התחזית היציבה מבוססת על ההנחה, כי לא נראה היחלשות  בחשיבותה של החברה למימון כזרוע  המימונית  של עיריית רמלה".

כן הדגישו האנליסטים, כי למרות משבר הקורונה ולמרות ההערכה, כי הביצועים התקציביים של רמלה ייחלשו השנה, "אנו צופים, כי העירייה תשמור על עודפים תפעוליים קטנים בטווח הקצר- בינוני, הנתמכים בשיעורי גבייה גבוהים ביחס לממוצע ברשויות  מקומיות ובניהול  תקציבי הדוק".

כלכלניS&P  ציינו, כי הם צופים שיפור בביצועים התקציביים בשנים 2021-2022 עם התאוששות הפעילות הכלכלית והדגישו, כי נזילות  העירייה הושפעה לטובה מעסקת מחזור החוב מול מיטב דש בריבית נמוכה יותר, כמו גם מגביית חלק מהמימון המוקדם לתכנית הפיתוח שאפשרו לעירייה לחזק את יתרות המזומן שלה. 
 
חזרה
Facebook