רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

החלו העבודות להגדלת מספר החניות הסמוכות לבריכת הקשתות ברמלה

בעקבות פניות של תושבים על מצוקת חנייה ברחוב ההגנה הצמוד לגן ההגנה ובריכת הקשתות, הנחה ראש העיר, מיכאל וידל, את אגף ההנדסה להגדיל במקום את מספר החניות שישרתו הן התושבים והן את המבקרים בבריכת הקשתות ובגן ההגנה.

במהלך השבוע שחלף החלה העירייה בעבודות ההרחבה והתוספת לחניות במקום, לרבות מפרץ לחניית אוטובוס לטובת הורדת נוסעים הפוקדים את בריכת הקשתות. ראש העיר, מיכאל וידל: "בבדיקה שערכנו התחוור, כי ניתן לבצע שדרוג והגדלת מספר החניות שישמשו את התושבים והאורחים המגיעים לגן ההגנה ולבריכת הקשתות.  נמשיך בפעילותינו למען  שדרוג איכות החיים בעיר". העבודות מבצעות בפיקוח אגף ההנדסה בעיריית רמלה.
 
Facebook