רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2021

משרד הפנים אישר את תקציב עיריית רמלה לשנת הכספים 2020

תקציב עיריית רמלה ל-2020 יעמוד לראשונה על למעלה מ- 595 מיליון ש'! 
כ-266 מיליון ש' נוספים הוקצו לפיתוח וסה"כ כולל תקציב העירייה לשנת 2020 יעמוד על למעלה מ- 861 מיליון שקלים!! ראש העיר מיכאל וידל:  "אישור משרד הפנים מהווה הכרה לניהול הפיננסי האחראי והמקצועי של העירייה. אני מברך על האישור שיאפשר לנו להעניק לתושבי רמלה שירות טוב ויעיל והמשך רציף לתנופת הפיתוח האדירה בה מצויה רמלה"
 משרד הפנים אישר השבוע את תקציב עיריית רמלה לשנת הכספים 2020. כזכור אישרה העירייה (יום שני 23.12.19) ברוב קולות את תקציב העירייה לשנת 2020 העומד על כ-595.4 מיליון שקלים.
במכתב שקיבל ראש העיר, מיכאל וידל, מהממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים, מר יונתן בר סימן טוב, נכתב: "בתוקף הסמכות שהואצלה לי לפי סעיף 206 ג' לפקודת העיריות (נוסח חדש) אני מאשר בזאת את תקציב עיריית רמלה לשנת 2020. סך כל התקציב המאושר עומד על 595,398,000 שקלים חדשים".

בנוסף לתקציב זה, הקצתה העירייה סכום חסר תקדים של כ- 266 מיליון שקלים, כתקציבי פיתוח וסה"כ יעמוד תקציב העירייה הכולל על 861 מיליון שקלים.  לשדרוג מערכת החינוך העירונית יוקצו כ-200,884 אלפי ש', כ-96,330 אלש"ח לשירותי רווחה וכ- 46 אלש"ח לתברואה. תקציב 2020 מציג גידול של כ-7.2% לעומת תקציב 2019. הגידול מוסבר בין היתר בהתקדמות הסכמי הגג והקמת שכונת "נאות שמיר".

ראש העיר מיכאל וידל, בירך על האישור המהיר של משרד הפנים והדגיש, כי תקציב 2020 אושר בהתאם לתוכנית העירונית לשדרוג סל השירותים לתושב, השקעות במערך החינוך ופיתוח העיר ותשתיותיה.
וידל:  "אישור משרד הפנים מהווה הכרה לניהול הפיננסי האחראי והמקצועי של העירייה. אני מברך על האישור שיאפשר לנו להעניק לתושבי רמלה שירות טוב ויעיל והמשך רציף לתנופת הפיתוח האדירה בה מצויה רמלה."

ראש העיר וידל, הוסיף כי מדובר בתקציב מאוזן ואחראי שנבנה בשמרנות. התקציב משקף למעשה את תכניות העבודה העירוניות לשנת 2020 ואת תנופת הפיתוח בה מצויה רמלה בימים אלו. תקציב 2020 משקף את הזינוק של רמלה בשדרוג איכות השירות לתושב, השקעות בקידום מערכת החינוך, רווחה, הרחבה ובניית מוסדות חינוך, שדרוג מערך התרבות, ניקיון, חזות ומראה העיר, שדרוג הביטחון שדרוג מערך התיירות - אתריה ההיסטוריים של העיר ובריכת הקשתות, לרבות שדרוג מוזיאון רמלה שמצוי בימים אלו בשיפוצים, שמירה על איכות הסביבה, פיתוח שכונת "נאות שמיר", פיתוח ובניית מסלולי אופניים ועוד.                                                                                                                               

יצוין, כי תקציב 2020 גובש באחרונה על ידי הנהלת העירייה בראשותו של ראש העירייה מר מיכאל וידל, מנכ"ל העירייה מר רונן עזריה, גזברית העירייה הגב' רוזה עללאל, ומנהלי המחלקות העירוניות השונות, זאת בהתאם להנחיות משרד הפנים ודיונים עם מנהלי המחלקות והאגפים על פי תכנית עבודתם. ראש העיר הדגיש, כי בשנת התקציב הבאה הוקצה סכום חסר תקדים לפיתוח. וידל: "התקציב משקף פעילות ענפה בכל רחבי העיר, הקמת מוסדות חינוך חדשים, שיפוץ מוסדות חינוך קיימים, מעונות יום, ביטחון, תוספת מצלמות, טיפול בשצ"פים, בניית כיכרות, שיפוץ כבישים ועוד.

חזרה
Facebook