רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2019 - תשתיות ופיתוח

אושרו עקרונות התכנון להתחדשות עירונית ברמלה

ועדת משנה לתכנון ובנייה רמלה, אישרה את עקרונות התכנון להתחדשות עירונית בעיר רה"ע מיכאל וידל: אישור העקרונות מהווה שלב נוסף בהתנעה המחודשת שאני מוביל להתחדשות עירונית ברמלה, שמצד אחד תוציא מיזמים לפועל, ומצד שני תשמור על זכויות התושבים ותשדרג את איכות החיים בעיר לדורות הבאים

ועדת משנה לתכנון ובנייה רמלה, אישרה את עקרונות התכנון להתחדשות עירונית בעיר רמלה שגובשו במנהלת העירונית בראשותו של ראש העיר, מיכאל וידל.

מדובר בעקרונות שיהוו מסגרת לקידום המיזמים בעיר והוצגו ליזמים ולמתכננים בסבב ישיבות אצל מהנדסת העיר הגב' זאנה סלובייצ'ק, ופורסמו גם להערות הציבור באתר העירייה.

בין העקרונות, הוחלט כי העירייה תקדם מתחמים לפי חזונו של ראש העיר, מיכאל וידל, בהם הבניינים יהיו עד לגובה 25 קומות, כך שישמרו על המרקם העירוני וישלבו בתוכם שטחי ציבור ומוסדות ציבוריים לרווחת התושבים.

כמו כן, היזמים יחויבו להעניק לדיירים קרן תחזוקה כדי לתמוך בתשלומי האחזקה של הבניינים החדשים. ראש העיר, מיכאל וידל: "לפני כחודש וחצי הקמתי בתמיכת הרשות להתחדשות עירונית מנהלת חדשה להתחדשות עירונית שתהווה את הכתובת לכל הגורמים בעיר. אישור העקרונות מהווה שלב נוסף בהתנעה המחודשת שאני מוביל להתחדשות עירונית ברמלה שמצד אחד תוציא מיזמים לפועל, ומצד שני תשמור על זכויות התושבים ותשדרג את איכות החיים בעיר לדורות הבאים".

ראש המנהלת להתחדשות עירונית, גיל פכט:  "אישור העקרונות שגיבש הצוות בראשותו של ראש העיר, חשוב כדי לאפשר ודאות אצל היזמים שפועלים בעיר. העיר נמצאת בתהליך מואץ לקראת התחדשות עירונית שישנה את פני העיר. חשוב לנו לפעול באחריות כלפי התושבים ולכן ראש העיר מוודא בכל צעד את רווחתם. חשוב לי בהזדמנות זו לפנות לכל התושבים ולבקש מהם לא לחתום ליזמים בלי להתייעץ תחילה - ניתן לפנות למנהלת בדואר אלקטרוני Gilp@ramla.muni.il".
 
חזרה
Facebook