רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2019 - כללי

אושר תקציב עיריית רמלה 2020

תקציב עיריית רמלה ל-2020 יעמוד לראשונה על למעלה מ- 595 מיליון ש'
כ-266 מיליון ש' לפיתוח וסה"כ כולל פיתוח למעלה מ- 861 מיליון שקלים!! כ- 200,884 מיליון ש' הוקצו לחינוך. כ-266 מיליון ש' לפיתוח וכ- 96,330 מיליון ש' לרווחה. ראש העיר מר מיכאל וידל: רמלה מצויה בתנופה. בתקציב 2020 יושם דגש על שדרוג מערכת החינוך, ניקיון העיר, הגברת הביטחון, יותר תרבות, יותר תיירות, שמירה על איכות הסביבה ופיתוח העיר ותשתיותיה כיאה לעיר עולם 

מועצת עיריית רמלה אישרה השבוע (יום שני 23.12.19 ) ברוב קולות את תקציב העירייה לשנת 2020 העומד על כ-595.4 מיליון שקלים, כ- 266 מיליון ש' סכום חסר תקדים לטובת תקציבי פיתוח וסה"כ כולל פיתוח יעמוד תקציב העירייה ל-2020 על  כ-861 מיליון שקלים!  לשדרוג מערכת החינוך העירונית יוקצו כ-200,884 מיליון ש', כ-96,330 מיליון ש' לשירותי רווחה וכ- 50,101 מיליון ש' לתברואה.

תקציב 2020 מציג גידול של כ-7.2% לעומת תקציב 2019. הגידול מוסבר בין היתר בהתקדמות הסכמי הגג והקמת שכונת "נאות שמיר".

יצוין כי תקציב 2020 גובש במהלך החודשים האחרונים על ידי הנהלת העירייה בראשותו של ראש העירייה מר מיכאל וידל, מנכ"ל העירייה מר רונן עזריה, גזברית העירייה הגב' רוזה עללאל, ומנהלי המחלקות העירוניות השונות, זאת בהתאם להנחיות משרד הפנים ודיונים עם מנהלי המחלקות והאגפים על פי תכנית עבודתם.

ראש העיר ציין, כי תקציב 2020 אושר בהתאם לתוכנית העירונית לשדרוג סל השירותים לתושב, השקעות במערך החינוך ופיתוח העיר ותשתיותיה.

ראש עיריית רמלה מיכאל וידל: "מדובר בתקציב מאוזן ואחראי שנבנה בשמרנות. התקציב משקף למעשה את תכניות העבודה העירוניות לשנת 2020 ואת תנופת הפיתוח בה מצויה רמלה בימים אלו. תקציב 2020 משקף את הזינוק של רמלה בשדרוג איכות השירות לתושב, השקעות בקידום מערכת החינוך, רווחה, הרחבה ובניית מוסדות חינוך, שדרוג מערך התרבות, ניקיון, חזות ומראה העיר, שדרוג הביטחון שדרוג מערך התיירות - אתריה ההיסטוריים של העיר ובריכת הקשתות, לרבות שדרוג מוזיאון רמלה שמצוי בימים אלו בשיפוצים, שמירה על איכות הסביבה, פיתוח שכונת "נאות שמיר", פיתוח ובניית מסלולי אופניים ועוד.

ראש העיר הדגיש, כי בשנת התקציב הבאה הוקצה סכום חסר תקדים לפיתוח, "התקציב משקף פעילות ענפה בכל רחבי העיר, הקמת מוסדות חינוך חדשים, שיפוץ מוסדות חינוך קיימים, מעונות יום, ביטחון, תוספת מצלמות, טיפול בשצ"פים, בניית כיכרות, שיפוץ כבישים ועוד.

ראש העיר הוסיף, כי תקציב 2020 מציב אתגרים משמעותיים, בין היתר בשל אי אישור תקציב המדינה לשנת 2020.  יודגש, כי מהפכת תשתיות התחבורה בעיר תימשך עם בנייתו של המיזם "מהיר לעיר", השלמת בנייתו של כביש 200.  וידל: "רמלה מצויה בתנופה מחודשת בכל תחום מערך תשתיות התחבורה שיניב איכות חיים טובה יותר לתושבי העיר ולכל הבאים בשערי רמלה. רמלה עיר עולם".

במסגרת ישיבת המועצה הודה ראש העיר, למנכ"ל העירייה , גזברית העירייה ולכל צוות הגזברות ומנהלי המחלקות על תרומתם להכנת התקציב העירוני. בהתאם לנוהל עם אישור המועצה, הועבר תקציב העירייה לאישור משרד הפנים.

חזרה
Facebook