רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2019 - כללי

מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה ל- 2018

מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה ל-
2018

ראש עיריית רמלה מיכאל וידל: מנהל ציבורי תקין מחייב קיום קבוע של מערכת בקרה התורמת לניהול יעיל ותקין של המערכות העירוניות. מבקר העירייה יהושוע קלפוס: דוח הביקורת מהווה כלי עזר לניהול תקין לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות


מועצת עיריית רמלה אישרה השבוע את דוח מבקר העירייה לשנת 2018 . בהתאם לחוק הגיש מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס,  לראש עיריית רמלה מיכאל וידל, את הדו"ח על ממצאי הביקורת שערך. ראש העיר מיכאל וידל, ברך על הביקורת והדגיש: "מנהל ציבורי תקין מחייב קיום קבוע של מערכת בקרה וביקורת התורמת לניהול יעיל ותקין של המערכות העירוניות. הביקורת מאפשרת ומקיימת שקיפות ופעולה עפ"י עקרונות היעילות,החיסכון וטוהר המידות."

מבקר העירייה מר יהושע קלפוס, ציין,  כי דוח זה מושתת על תכנית הביקורת הרב שנתית שבבסיסה עומד סקר הסיכונים שנערך בעירייה. אחד העקרונות שעמדו בבסיס תכנית הביקורת הינו עקרון נראות הביקורת והמחשת נוכחותה, שמשמעותו פריסת הביקורת על פני מרבית תחומי הפעילות של העירייה.

נושאי הביקורת שנבדקו נבחרו בהתאם לשיקול דעת המבקר, בקשות ראש העיר וידל והמלצות הוועדה לענייני ביקורת.  יש לציין, כי דוח הביקורת המסכם בכל אחד מהנושאים שנבדקו, נערך לאחר קבלה ובדיקת התייחסות של היחידה המבוקרת.                                                               

ראש העיר וידל , הודה למבקר העירייה על שעשה עבודתו בנאמנות וברמת אמינות גבוהה, לחברי הוועדה לענייני ביקורת ולעובדי העירייה שדאגו לתיקון הליקויים ולשיפור השירות לתושב.              

בדוח כלולות המלצות שיביאו לקידום המנהל הציבורי בעירייה ולצמצום היקף הליקויים והחריגות באותם התחומים שנבדקו.

דוח מבקר העירייה 2018 עוסק בשורה של נושאים בהם:  פיקוח ובקרה של העירייה אחר תנאי העסקת עובדי קבלן, יחידת השיטור העירוני, תחום הכדורגל, רשת המתנסים, ס.א.ן ספורט אירועים ונופש עמותה לקידום ספורט עממי, ועד גמלאי העירייה, אירועי תרבות, השתלמויות ומעקב אחר תיקון ליקויים המתבצע באופן סדור בעירייה.

 מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס, הודה לרה"ע ולחברי מועצת העיר על האמון וציין, כי הדוח בוצע בהתאם לתוכנית העבודה השנתית במסגרתה נערכה הביקורת.   

קלפוס: "אני רואה חשיבות רבה בדוח הביקורת המהווה נדבך חשוב במערכת שלטון החוק וכלי עזר לניהול תקין במערכת
העירונית, לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות".
 
חזרה
Facebook