רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - חינוך

תעודת הצטיינות והסמכה ירוקה לביה"ס בן גוריון

תעודת הצטיינות והסמכה
ירוקה לביה"ס בן גוריון

לראשונה ברמלה זכה בית ספר בן גוריון להסמכה יוקרתית "ירוק מתמיד" המעידה על פעילות חינוכית, סביבתית ירוקה ענפה, הן בבית הספר והן בקהילה

לראשונה ברמלה הוסמך בית ספר יסודי כבית ספר "ירוק מתמיד".

בית ספר בן גוריון שהוסמך לפני מספר שנים כבי"ס ירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, עבר את ההסמכה היוקרתית לבית ספר "ירוק מתמיד".

בוועדת הבחינה שהתקיימה במשרדי מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה, ישבו נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי משרד החינוך, מנהלת בית הספר, המורות המלוות, רכז החינוך הסביבתי ונציגי התלמידים.

יצוין, כי בית הספר נבחן בטרם קבלת ההסמכה בשישה מדדים בהם עמד בהצלחה: תכניות לימוד, התייעלות אנרגטית, צמצום משאבים בבית הספר בתחומי המים, נייר, פסולת וחשמל, נראות ביה"ס, השתלמויות מורים ופעולות הובלה של ההנהגה הירוקה בבית הספר. המורות והתלמידים הציגו בוועדה את הפעילות הסביבתית של בית הספר שמתקיימת לאורך כל השנה בבית הספר ומחוצה לו בקרב הקהילה. חברי הוועדה התרשמו מאופן התנהלות בית הספר, מהתכנית הלימודית הסביבתית, ומהעשייה החברתית והקהילתית.

מנהלת המחלקה להגנת הסביבה בעיריית רמלה שרון אטנר ונציג המחלקה הרב אליקים ויסנשטרן ברכו את מנהלת ביה"ס בן גוריון בירנית זרבי יצחק, המורה המרכזת  ריקי קדוש ורכזת המדעים נאוה טויטו, על ההישג האדיר לבית הספר ולעיר כולה. הזכייה מעידה על השקעה של כל צוות בית הספר, ומהווה אישור לאיכות ורמת הפעילות הגבוהה. תעודת "ירוק מתמיד" תוענק לבית הספר בטקס חגיגי עוד כשבועיים. מנהלת בית הספר בירנית זרבי יצחק:  "אני גאה מאוד בהסמכה והעשייה הבית ספרית שעיקרה תרומה לקהילה ולסביבה". 
 
 
חזרה
Facebook