רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - תשתיות ופיתוח

רמלה מתחדשת

רמלה מתחדשת

מאות לקחו חלק בכנס שיתוף ציבור להצגת תכנית המתאר העדכנית להתחדשות עירונית ברמלה המקודמת ע"י עיריית רמלה והרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. במסגרת הכנס הוצגו לתושבים עיקרי התכנית והשינויים התורמים לקידומה והבטחת השירותים לתושבי השכונות

מאות תושבים לקחו חלק בהצגת תכנית המתאר להתחדשות העירונית ברמלה במסגרת שיתוף הציבור שנערך בהיכל התרבות העירוני. כנס שיתוף הציבור נערך ביוזמת עיריית רמלה, משרד השיכון והבינוי והרשות להתחדשות עירונית.

תכנית מתאר להתחדשות עירונית נועדה לייצר את התשתיות המתאימות לפיתוח המיטבי של מתחמי ההתחדשות העירונית הכלולים בה, בכל הנושאים שהם בעלי היבט פיסי. התכנית מתייחסת לשכונות הוותיקות של רמלה הממוקמות במרכז הגיאוגרפי של העיר בהם המתחמים: יוספטל, עמיחי, צה"ל, שריון, צנחנים, שרת, קרייתי, יהודה שטיין, וייצמן, בר אילן, אברהם הלל – שבזי- וילנא, בן צבי.

תוכנית המתאר להתחדשות עירונית בוחנת מחדש את מיקומן של שכונות אלו בהקשר העירוני, מגדירה דרכים ואמצעים לפתח אותן לטובת תושביהן ולטובת תושבי העיר ומחזקת את תפקידן במרחב העירוני. למעשה המטרה המרכזית של התכנית היא ליצור את התשתית התכנונית המתאימה, מתוך ראיה עירונית כוללת, לתוכניות המפורטות להתחדשות עירונית המקודמות בימים אלה על ידי העירייה והרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון במתחמים שונים.

התכנית קובעת את הצביון העתידי של השכונות: המיקום, ההיקף והאופי של השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי: פארק מרכזי, גינות ציבוריות, שבילי הליכה ורכיבה על אופניים, את מספר הדירות שיתווספו בהליך של פינוי בינוי או תמ"א 38, הצפיפות והגובה המותרים, תוספת מבני הציבור – שרותי חינוך, קהילה ופנאי, הנדרשים עבור תוספת האוכלוסייה הצפויה, כדי להבטיח שכל השירותים הללו יהיו זמינים ונגישים לתושבים הוותיקים והחדשים שעתידים להתגורר בה.

את עיקרי התכנית העדכנית המקובלת על העירייה, משרד השיכון  והבינוי הציגו למשתתפי הכנס, סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד השיכון והבינוי הגב' עינת גנון, ראש צוות התכנון מר צדיק אליקים ומנהלת קשרי קהילה חגית אדיב זוהר,  שהנחתה את הכנס.  השלושה העניקו סקירה מקיפה על תכנית המתאר והשיבו לשאלות התושבים. נכחו והשתתפו ראש העיר, סגניו, חברי מנהלת ההתחדשות, צוותים מקצועיים באגף ההנדסה העירוני ונציגי משרד השיכון.

מהעירייה נמסר, כי המדובר בתכנית עדכנית המקובלת על משרד השיכון והבינוי, עיריית רמלה וגורמי התכנון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. יש לציין, כי התכנית קיבלה את ברכת הדרך העקרונית של מתכנן מחוז מרכז בוועדה המחוזית, מר גיא קפלן וצוות לשכת התכנון המחוזית, בדיון שהתקיים בפברואר השנה.

במסגרת הכנס הוצגו לתושבים עיקרי התכנית ושינויים פרקטיים התורמים לקידום התכנית בהם: הורדה משמעותית של הצפיפות המוצעת במתחמי ההתחדשות בלי מגדלים באוויר וצמצום מספר הקומות מה שיעזור ויאפשר לתושבים לעמוד בעלויות האחזקה, הבטחת זכויות התושבים - חלק מהדירות של התושבים לא רשומות עדיין על שמם ולצורך כך נערכים לרישום מול רשות מקרקעי ישראל.  על מנת להבטיח את זכויות התושבים בתכניות ההתחדשות, צמצום מרחקים - תחנת רכבת חדשה בצפון העיר אושרה לבקשת העירייה בוועדה המחוזית מחוז מרכז מיום 18.4.18, הוקמה זרוע ביצועית מקצועית - אגף לתכנון ולהתחדשות עירונית- מונתה מנהלת אגף חדשה במסגרת אגף ההנדסה העירוני. זהו אגף הכרחי שבערים אחרות הוקם זה מכבר בשל המורכבות של תכניות התחדשות עירונית. האגף עוסק בכל ההיבטים התכנוניים של הנושא ובקידום תכניות ותב"עות להתחדשות עירונית. שיתוף ציבור– הפארק המרכזי המתוכנן בלב התכנית, יוצא לביצוע בהדרגה כבר עכשיו ועוד.

ראוי ונכון להדגיש, כי תכנית המתאר לא מאפשרת הוצאת היתרי בנייה מכוחה ולפיכך קובעת הנחיות להכנת תכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה. לאחר אישורה של התכנית בוועדה המחוזית מקבלת התכנית מעמד סטטוטורי (חוקי), המאפשר לפעול על פיה ולאשר את התוכניות המפורטות להתחדשות עירונית המקודמות בימים אלה במתחמים השונים. פרטים על התכנית המעודכנת באתר העירייה.
 
 
חזרה
Facebook