רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - כללי

הישג למערך הפיננסי של עיריית רמלה

חברת הדירוג מעלות  S&Pקבעה את ההעלאה על סמך שיפור בהערכת סיכון האשראי של עיריית רמלה ובשל ההתפתחויות החיוביות בעיריית רמלה, הבעלים הבלעדיים של החברה למימון רמלה 2005 בע"מ, ולאור רמות חוב נמוכות יותר ושיפור בעמדת הנזילות. העירייה: הדירוג הגבוה מעיד על יציבותה הכלכלית של העירייה ועל ניהול אחראי ומקצועי של המערך הפיננסי העירוני לרווחת תושבי העיר 

הישג למערך הפיננסי של עיריית רמלה. כלכלני חברת הדירוג מעלות S&P  פרסמו השבוע  את החלטתם לאשרר העלאה מרשימה לדירוגה של החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לדירוג הגבוה והמרשים שלAA  + (פלוס), תחזית יציבה וזאת על סמך דירוג עיריית רמלה.

יודגש, כי זהו דירוגה הגבוה ביותר של החברה למימון רמלה 2005 בע"מ מאז בוצע מיזם האיגו"ח. החלטה זו מהווה המשך ישיר לאמון שרוחשת החברה המדרגת לביצועי התקציב והניהול הפיננסי האחראי של עיריית רמלה ובשל מילוי כל תנאי האג"ח של החברה למימון רמלה.                                                 

בהנהלת עיריית רמלה הביעו השבוע סיפוק רב מהדירוג הגבוה ומהתחזית היציבה המעידה על יציבותה הכלכלית של העירייה.

מנכ"ל העירייה רונן עזריה הודה בשם ראש העיר לחברת הדירוג ולשוק הפיננסי על הבעת האמון וציין: "נמשיך לחזק את המערך הפיננסי העירוני ופיתוחה של העיר רמלה לרווחת תושביה והצעדתה להישגים כראוי לעיר מחוז מובילה ומתפתחת. הדירוג הגבוה מעיד על יציבותה הכלכלית של העירייה ופעולותיה למען שדרוג חיי התושבים".

כלכלני סוכנות הדירוג ציינו בנימוקם, כי ההתפתחותיות החיוביות בעיריית רמלה, הבעלים הבלעדיים של החברה למימון רמלה 2005 בע"מ, נמשכות לאור רמות חוב נמוכות יותר ושיפור בעמדת הנזילות. עוד קבעו כלכלני החברה, כי בהתאם למתודולוגיה לדירוג חברות עם זיקה ממשלתית הם מעריכים, כי יש סיכוי כמעט ודאי שהחברה למימון רמלה 2005 תקבל תמיכה יוצאת דופן במידת הצורך מעיריית רמלה. "לאור זאת אנו מעלים את דירוג האשראי של החברה למימון רמלה 2005 ל-AA +, תחזית הדירוג יציבה".

עוד קובעת חברת הדירוג מעלות, כי פעולת הדירוג משקפת את המשך ההתפתחויות החיוביות של האינדיקטורים הפיננסיים בעיריית רמלה, בעליה המלאים של החברה.

כלכלני S&P   מציינים, כי החברה למימון רמלה ממשיכה להוות זרוע מממנת חשובה עבור עיריית רמלה וכי האצת תכניות פיתוח וההיטלים הקשורים יסייעו לשמר את הביצועים הפיננסיים של העיר ואת רמת החוב. התחזית היציבה והמרשימה והעלאת הדירוג נתמכת בהמשך הגידול בתקבולים מארנונה, הן מבנייה חדשה והן מאזורי מסחר נוספים והן בשל עסקת מחזור אגרות החוב ותזרים מזומנים טוב יותר ממשרדי הממשלה לעירייה במהלך השנה. כל אלה אפשרו לעירייה לחזק את מצב הנזילות שלה ולהפחית את השימוש בקווי אשראי בנקאיים.
 
חזרה
Facebook