רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2018 - כללי

בית המשפט המחוזי דחה עתירה כנגד עיריית רמלה, ראש העיר והיועמ"ש העירוני

בית המשפט המחוזי בלוד, בשיבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים דחה אתמול (ביום 12.6.2018) את עתירתם של מר עדי שטרנברג ואח' כנגד עיריית רמלה, ראש העירייה ויועצה המשפטי. 

העתירה הוגשה כנגד הנחייתו של היועץ המשפטי לעירייה, באשר להצבת שילוט בחירות ברחבי העיר בה נקבע, כי לא יוצב שילוט תעמולה ברחבי העיר, אלא בתקופת 90 הימים שלפני מועד הבחירות בה תותר תליית שלטי תעמולה בשטח הדירה,  וכן על בתי מפלגה והכל בהתאם להוראות והנחיות חוק הבחירות (דרכי התעמולה), התשי"ט- 1959 והפסיקה הרלוונטית. כמו כן, נטען בעתירה, כי העירייה מבצעת אכיפה בררנית .

בית המשפט הנכבד קיבל את עמדת העירייה, ראש העיר והיועמ"ש העירוני ודחה את עתירת העותרים וקבע, כי הנחיות היועץ המשפטי לעירייה הינן סבירות ומשקפות את הדין החל באשר להצבת שילוט בחירות ברחבי העיר, למעט סייג בו נקבע, כי תוסף להנחיות  קביעה לפיה ניתן לתלות שלטי תעמולה ברחבי העיר בכפוף להוראות חוק העזר, ודין שלט תעמולה כדינו של כל שלט אחר, לרבות עניין תשלום האגרה וההיתר הדרוש בחוק.
בית המשפט ציין,  כי קבלת דעתם של העותרים, לפיה הצגת שילוט תעמולה תותר בכל ימות השנה ללא כל מגבלה, תביא למציאות בלתי סבירה בה יהיה מותר לקיים תעמולת בחירות לכל אורך השנה למעשה ללא הגבלה.
בית המשפט: "מטרת חוק העזר היא לאפשר הדבקת מודעות ושלטים תוך שמירה על אופייה של העיר ועל האסתטיקה שלה. לא ייתכן  שתהיה הדבקת מודעות ושלטים באופן פראי ללא הגבלה. לכן  סבור בית המשפט, כי הנחיות היועמ"ש העירוני, אשר נתקפו בעתירה זו, הן סבירות, הן לאור חוק דרכי התעמולה והן לאור חוק העזר בעיריית רמלה". 
לאור האמור כאמור, דחה בית המשפט את העתירה וחייב את העותרים בהוצאות.
את העירייה ייצגו בבית המשפט עורכי הדין איתן ואורי הברמן ממשרד עורכי הדין "שרקון בן עמי אשר". 

לשימושכם באתר העירוני הנחיות מעודכנות באשר להצבת שילוט בחירות בעיר: 

http://ramla2014.mpage.co.il/SystemFiles/6160.pdf

 

 

 

חזרה
Facebook