רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2017 - חינוך

טראמפ מאמין ברמלה

קרן טראמפ העוסקת בקידום המצוינות בהוראת המתמטיקה בחרה בתלמידי רמלה, תחל לפעול בעיר בהשקעה של 1.2 מיליון שקלים בשנת הלימודים תשע"ח. השותפות עם הקרן מהווה אבן דרך מרכזית בביסוס של מהלך ייחודי בהוראת המתמטיקה, בהגדלת מספר התלמידים הלומדים ל- 4 ו – 5 יחידות וקידום ההישגים הלימודיים של תלמידי רמלה 
קרן טראמפ העוסקת בקידום תחומי החינוך וההוראה בחרה בתלמידי רמלה. הנהלת הקרן חברה לאגף החינוך והנוער בעיריית רמלה במסגרת תכנית תלת-שנתית והחליטה להשקיע  1.2 מיליון שקלים במטרה לקדם מצוינות לימודית בהוראת המתמטיקה. השקעה זו מעידה על אמון מלא של הקרן ביכולות הנהלת העיר ומנהגיה, במנהלי בתי הספר ובצוותי ההוראה. קרן טראמפ הוקמה בשנת 2011, כדי לסייע למערכת החינוך בישראל בקידום לימודי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים ולהניע בהם שיפור משמעותי.
מנהלת אגף החינוך והנוער, אלונה קליימן: "השאלה כיצד מגדילים את מספר התלמידים הניגשים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה, עלתה חדשות לבקרים בישיבות הנהלת העיר, אגף החינוך והנוער, מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך. שיח זה ביסס את ההכרה בצורך במהלך חינוכי, שמצריך חשיבה "מחוץ לקופסה". השותפות עם קרן טראמפ מהווה אבן דרך מרכזית בביסוס של מהלך ייחודי בהוראת המתמטיקה בעיר רמלה ובקידום המטרות של הגדלת מספר התלמידים הלומדים ל- 4 ו – 5 יחידות לימוד במתמטיקה, וקידום ההישגים הלימודיים של התלמידים".  
בהקשר זה, מערכת החינוך העל-יסודית בעיר רואה חשיבות רבה במהלכים שש שנתיים ולכן התכנית כוללת נתיב הכשרה של תשתית מקצועית לכלל מורי המתמטיקה בחטיבת הביניים ומסגרת הכשרה נוספת עם מורים מהחטיבה העליונה. התכנית רואה במורים למתמטיקה עוגן מרכזי לפיתוח של הוראה איכותית, המציבה את התלמיד ולמידתו במרכזה. בנוסף, התכנית שמה דגש גם על שיתוף מקצועי מתפתח בתוך קהילה מקצועית של מורים עמיתים.
קליימן: "התכנית תחל לפעול בעיר בתחילת שנת הלימודים תשע"ח. ברצוננו להודות לכל השותפים שחברו למהלך  ובהם  קרן טראמפ, הנהלת העיר, משרד החינוך, מנהלי בתי הספר וצוותי ההוראה".
 
 
חזרה
Facebook