רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2017 - חינוך

העירייה מקדמת תכנית להקמת ביה"ס ממלכתי דתי בקריית האומנים

העירייה המליצה למשרד החינוך לקדם הקמת בית ספר ממ"ד בקריית האומנים. אגף ההנדסה בוחן בימים אלה הקצאת שטח ייעודי לביה"ס
בהתאם לתכנית העירייה לקדם הקמתו של בית ספר יסודי ממלכתי דתי בקריית האומנים, קיימה העירייה ישיבה (בתאריך ה-23/5/17  יום שלישי שעבר) לבניית ביה"ס. בישיבה נכחו מ"מ ראש העיר עו"ד מוטי יצחקי שזימן את הישיבה, מנכ"לית העירייה הגב' איילת כהן,  מנהלת אגף החינוך והנוער אלונה קליימן ,המחמ"ד (מפקח החינוך הממלכתי דתי)הרב גד ברטוב ומפקחת בתי הספר יסודי  ממ"ד ברמלה- הגב' רחלי וייסברד . בישיבה הוחלט על בדיקת היתכנות מספרית המצדיקה הקמת בית ספר, ולאחר שהוצגו נתונים אלו הן על ידי משרד החינוך והן על ידי המנגנון המקצועי של העירייה, החליטה העירייה להמליץ למחמ"ד לקדם את הנושא במשרד החינוך.  במקביל הונחו נציגי אגף ההנדסה לבדוק הקצאת שטח ייעודי לבית הספר. 

חזרה
Facebook