רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2017 - כללי

רמלה קרובה ללב של בעלי צרכים מיוחדים

ראש עיריית רמלה מיכאל וידל, הנחה השבוע את אורגני העירייה לפעול לבניית תוכנית תמיכה ושדרוג ההטבות המיוחדות לתושבי העיר בעלי צרכים מיוחדים. התוכנית תובא ותאושר כדין ע"י מועצת העיר. ראש העיר וידל: "אני רואה חשיבות רבה בקידום ותמיכה בתושבי העיר בעלי הצרכים המיוחדים.
הדאגה לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים היא ערך מרכזי בקביעת אופייה המוסרי והערכי של הקהילה. עלינו להאמין באמונה שלמה בכיבוד החלש והשונה, תוך מתן הזדמנות שווה לכל בן אנוש לחיות בכבוד ובאיכות חיים". בישיבה שניהל רה"ע הוחלט על שדרוג התמיכה לבעלי הצרכים המיוחדים המוכרים בביטוח לאומי ואוכלוסיות המוכרות במחלקה לשירותים חברתיים על פי אמות מידה ותבחינים שיאושרו ע״י מועצת העיר על פי דין ונוהל תקין. במסגרת אחת ההחלטות יזכו בעלי צרכים מיוחדים, לרבות ילדי צמי״ד, אקים וציבור הנכים לכרטיסים מוזלים ודמי רצינות בסך של 10 שקלים בלבד, עבור כניסה לבריכת השחייה. יצוין, כי החלטה זו כוללת גם מלווה. בנוסף הנחה ראש העיר מיכאל וידל, את אורגני העירייה לבחון הקצאת בית, מקום קבע לפעילות בעלי הצרכים המיוחדים והרחבת התמיכה וההנחות לבעלי הצרכים המיוחדים, גם לתחומי החוגים, חדרי כושר ומתקנים עירוניים, זאת בהתאם למבחני הכנסה ועל פי תבחינים שיאושרו בהתאם לקריטריונים. יש לציין, כי ראש העיר הנחה את אורגני העירייה להכין תוכנית להפקת כרטיס תושב לכלל תושבי העיר לרווחת התושבים.
 
חזרה
Facebook