רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2017 - כללי

בית המשפט: עיריית רמלה אינה מצויה בתקופת בחירות

נשיא בית המשפט המחוזי מרכז ויו"ר ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום, השופט אברהם טל, קיבל את טענות העירייה ודחה את עתירתו של חבר המועצה מיכאל וידל, על שלל טענותיו. השופט קבע, כי המנויים שבוצעו נעשו כדין ולא נעשה שימוש פסול במשאבי העירייה ופסק לו הוצאות בסך 3,000 שקלים
נשיא בית המשפט המחוזי מרכז ויו"ר ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום, כבוד השופט אברהם טל, דחה את עתירתו של חבר מועצת עיריית רמלה, מיכאל וידל, על שלל טענותיו, קבע כי העירייה אינה מצויה בתקופת בחירות ופסק לו הוצאות בסך 3,000 שקלים. 
ראש עיריית רמלה יואל לביא, ברך על החלטת בית המשפט וציין, כי אולי עתה יבין חבר המועצה וידל, כי בחירות במדינת ישראל מתקיימות בהתאם לחוק וכל זמן שהוא החליט במועד זה שלא לפרוש, אז אין בחירות. העותר טען בעתירתו כנגד אורגני העירייה, כי ביצעו לכאורה "עבירות" בחירות בהם מינויים למשרות בכירות בתקופת בחירות, שימוש במשאבי העירייה בתקופת בחירות ועוד. כבוד השופט טל קיבל את עמדת המשיבים: מ"מ ראש העיר עו"ד מוטי יצחקי, מנכ"לית העירייה הגב' איילת כהן והיועץ המשפטי של העירייה עו"ד דורון דבורי, לרבות את תצהירו של ראש העיר יואל לביא, כי העירייה אינה מצויה בתקופת בחירות תוך הדגשה, כי ראש העירייה יואל לביא, לא התפטר מתפקידו, אלא רק ציין, כי בכוונתו לפרוש מתפקידו בעתיד. בהחלטתו דחה כאמור השופט את כלל טענותיו של העותר וקבע בנושא תקופת הבחירות, כי הוא "אינו נעתר לבקשת העותר לקבוע שעיריית רמלה מצויה בתקופת בחירות לעניין האיסורים בחוק החלים במועדים מסוימים לפני יום הבחירות. ראש העירייה לא הגיש את התפטרותו, ולכן האיסורים בחוק, ובכללם האיסורים הנוגעים לפרסום מודעות בחירות מזוהות בלבד והאיסורים הנוגעים לפרסומי חוצות טרם השתכללו. ככל שהעותר סבור, כי פרסומים מסוימים הם בגדר לשון הרע, דרכו לבית המשפט האזרחי פתוחה, אך אין בסמכותי ליתן לו סעד בנושא זה". באשר למינויים בתקופת בחירות קבע השופט, כי המינויים שביצעה העירייה נעשו כדין, "הגעתי למסקנה שהמינויים נעשו כדין". לעניין הטענה בדבר שימוש אסור במשאבי העירייה, קבע השופט, כי פרסום שלטי בחירות שבהן פלוני עומד עם גבו למבנה העירייה אינו מהווה שימוש אסור במשאבי העירייה. "גם העותר רשאי להצטלם עם גבו למבנה העירייה ואין בכך שימוש במשאבי ציבור".  עוד קבע השופט כי נוכח שילוט הבחירות בעיר ינחה היועץ המשפטי של העירייה את אורגני העירייה בהתאם. כאמור השופט דחה את העתירה ופסק כי העותר ישלם הוצאות בסך של 3,000 שקלים. 
 
 
 
עתירה כנגד העירייה שהגיש וידל לא נתקבלה, תוך שבית המשפט דרש ממנו הבהרות על בסיס מה קבע שברמלה מתקיימות בחירות, מה מועדן? ומהי הסיבה להקדמתן? 
נשיא בית המשפט המחוזי מרכז, יו״ר  ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום, השופט אברהם טל, קבע כי על חבר המועצה מיכאל וידל, להשיב לשאלותיו הנוקבות בעקבות עתירתו של וידל למתן צו מניעה כנגד אורגני העירייה, בגין ״עבירות״ בחירות לכאורה  ומינויים בתקופת בחירות. השופט טל דרש מהעותר (מיכאל וידל) להשיב על בסיס מה ואיזה חוק קבע העותר כי יש בחירות ברמלה? מה מועדן? ומהי הסיבה להקדמתן?
השופט קבע, כי לאחר עיון בעתירתו של וידל, הוא מורה לו, להגיש תצהיר על מה הוא מבסס בעתירתו את טענותיו. כבוד השופט טל קבע, כי על וידל להשיב מהו מועד הבחירות לראשות עיריית רמלה שנקבע על פי חוק הרשויות המקומיות, ומהן הסיבות שהובילו לקביעת מועד בחירות מוקדם ממועד הבחירות הכלליות שנקבע ל-30 באוקטובר 2018?                      
כן דרש הנשיא מוידל לנמק מהו המקור לסמכותו של יו״ר ועדת הבחירות ליתן סעד בנוגע למינויים מקצועיים, ומהו השימוש הנטען במשאבי ציבור לכתב העתירה ומהן הראיות לכך?  השופט קבע , כי על חבר המועצה וידל לצרף אסמכתאות לכך.
חזרה
Facebook