רמלה - קרובה ללב שלך

,

הנחיות למצבי חירום

התנדבות בחירום

מערך מתנדבים בחירום

 

 

רקע

מהניסיון בארץ ובעולם ניתן ללמוד שהתנדבות אזרחים היא מאבני היסוד של החוסן האישי והחברתי באירועי משבר וחירום. ניהול התנדבות ומתנדבים באירועי חירום ואסון - מלחמות, רעידת אדמה, פיגועים - הוא אחת המשימות המורכבות המונחות על כתפי העירייה. לשם הצלחה בהפעלת מערך התנדבות נבנתה בעירייה תוכנית הפעלה ותשתיות מתאימות לצורכי העיר ולתרחישי האיום. 

יחידת ההתנדבות העירונית ברמלה עוסקת, בין תפקידיה ,בניהול, גיוס ושיבוץ מתנדבים בחירום על בסיס מודל הפעלת מתנדבים ייחודי אשר אומץ על ידי רשות חירום לאומית, פיקוד העורף, משרד הרווחה ורשויות נוספות.

המודל אשר נכתב על ידי הגב' הילה ירושלמי ,רכזת ההתנדבות העירונית ובשיתוף מתנדבי מוקד החירום,  תורגל וזכה להצטיינות ושבחים בביקורות ובתרגילים ואף יושם במהלך 'צוק איתן'.

 

בזמן חירום לאומי ומצבי משבר ואסון מפעילה היחידה  מוקד התנדבות בחירום.

 

מטרות מערך ההתנדבות העירוני לחירום

         מתן סיוע מידי, גיבוי, תמיכה וכוח עזר לכוחות החירום, הביטחון ולשירותים העירוניים בחירום.

         הענקת תמיכה לתושבי העיר תוך התייחסות מיוחדת לתושבים הנמצאים במצוקה .

         הכשרת ותרגול מערך ההתנדבות בשגרה במטרה להגיע למיומנות שיא בחירום.

         קיום קשר מתמשך וישיר עם המתנדבים והארגונים השותפים למערך.

         קיום הליך הפקת לקחים מוסדר ומקצועי.

 

         ביצוע סימולציות ומציאת הדרכים למקסום יעילות מערך ההתנדבות העירוני.

המתנדבים מופעלים במשימות השונות בהתאם לצרכים השונים כגון דוברות ,מוקד עירוני, מרכזי דחק, חינוך, מרכזי פינוי, חלוקת מים, אוכלוסיית תל"ם ,תברואה ועוד...

 

עקרונות ההפעלה

         מוקד ההתנדבות ירכז וינהל את כלל פעולות ההתנדבות בעיר.

         מוקד ההתנדבותי תמקד בניהול ובתיאום הגורמים והגופים המתנדבים בעיר .

         ההנחיות וסדר העדיפויות להפעלת המתנדבים ייקבעו ע"י ראש העיר

         דרישות הגורמים השונים למתנדבים יועברו לתא ההתנדבות ומשם למוקד ההתנדבות.

         התשתית הארגונית תיבנה מתוך שאיפה לתמוך בהפעלת מאות מתנדבים.

         הגורם העירוני אליו צוותו מתנדבים יהיה אחראי על המתנדבים שצוותו אליו ,בתיאום מוקד ההתנדבות.  

         המתנדבים יפעלו בקרבת מקום מגוריהם.

         העדיפות הראשונה היא לשבץ מתנדבים במקצוע שלהם.  

         המתנדבים יפעלו במסגרת קבוצות או צוותים על פי משימות מראש) ככל האפשר(.

 

מתנדבים המעוניינים להתנדב בחירום במשימות השונות יפנו ליחידת ההתנדבות העירונית בטלפון- 9771803-08 או באמצעות הדוא"ל: hilay@ramla.muni.il 

 

 

חזרה
Facebook