רמלה - קרובה ללב שלך

,

המוקד העירוני

מוקד צופה - מצלמות

במסגרת התוכנית העירונית להגברת תחושת הביטחון ברחבי העיר, שיפור איכות חיי התושב המוצב במרכז בהתאם לחזון העירוני, הותקנו ברחבי העיר עשרות מצלמות לניהול וצפייה. המצלמות מחוברות למוקד העירוני  108 המאויש 24 שעות ביממה במטרה להגן על התושבים ועל הרכוש הציבורי. תצפיתנים מיומנים הפועלים היישר מהמוקד העירוני, מפעילים את המצלמות על פי תכנית עבודה מובנית ומבקרים ויזואלית את המתרחש ברחבי העיר בדגש על מוסדות חינוך, צירים ראשיים, גנים ציבוריים, פארקים ומקומות בילוי.

מטרות                                                                                                                  
מערך המצלמות המותקנות ברחבי העיר, נועד בראש ובראשונה לשמש כבסיס לשיפור רמת הביטחון האישי במתחמים הציבוריים ברחבי העיר. יכולות התיעוד וניתוח האירועים הניתנות לגורמי האכיפה מסייעות בידנו לפתרון אירועים פלילים מחד ומאידך לשפר את איכות השירות ואיכות החיים לתושבי העיר. המוקד הרואה הוא אחד האמצעים להגברת האפקטיביות של גורמי האכיפה. ככזה הוא תומך במאמצי האכיפה האופרטיביים ואינו בא במקומם. המוקד מהווה חלק מהותי ממאמץ ההרתעה האכפתי ברשות ואמון על הפעלת גורמי האכיפה והתגובה האופרטיביים לצורך מניעה וטיפול באירועי אלימות בשטחים אליהם הוא צופה.

 

  •  בקרה על מוקדי אלימות איתור מוקדם והכוונת גורמי אכיפה לצורך מניעתה.
  •   הכוונת כוחות תגובה לטיפול באירועי אלימות.
  • תיעוד עבירות אלימות וונדליזם וסיוע לגורמי האכיפה למיצוי הדין עם עבריינים.
  • סיוע לפיקוד על אירוע בשעת חירום.
  • תיאום בין גורמי האכיפה השונים בשגרה ובחירום.
  • להוות בסיס לחקירת מתחמים ולהבניית תכנית עבודה.
  • להוות כתובת לפניות אזרחים בנושא הביטחון האישי ועבירות 'איכות חיים'.
  • סיוע לשליטה בפעילויות המחייבות תיאום בין גורמי הרשות המקומית לדוגמא אירועים בהם פועלים מדריכי מוגנות, סיירת הורים, שיטור משולב ומדריכי פנאי.

 

 

ייעוד המוקד:

המוקד מהווה מרכז שליטה ובקרה באמצעות מערכת של מצלמות וחיישנים לאיתור, מניעה טיפול ותחקור אירועי אלימות ופשיעה במרחב הציבורי ברשות המקומית. עשרות אירועי אלימות וונדליזם תועדו והועברו להמשך טיפול במשטרה (חלקם אירועי אלימות המונית), הצילומים סייעו בפענוח עבירות ואיתור עבריינים. במקרים רבים הוגשו כתבי אישום כשתיעוד המצלמות שימש כראיות מרשיעות. כמו כן, באזורים המצולמים קיימת ירידה בגרימת נזקים לרכוש.

 

הבסיס המשפטי

הגם שהמרחב הציבורי גלוי לעינו של הציבור, צילום המרחב הציבורי כרוך בפגיעה

בפרטיותם של המשתמשים בו. צילום רציף ומתמשך של השטח מאפשר מעקב אחרי

הנמצאים בו ופוגע בחירותם ובזכותם להיעזב לנפשם.

עם זאת, כמו כל זכות , גם זכותם לפרטיות של המשתמשים במרחב הציבורי אינה זכות

בלעדית.  הדין הישראלי מכיר באפשרות לפגוע בזכות לפרטיות, לצורך אינטרס ציבורי רב

משקל ובמידה שאינה עולה על הנדרש. צמצום עבירות האלימות ופגיעה ברכוש וצמצום

הסיכון שהציבור עומד בו בצלן של עבירות אלה הינו תכלית חברתית המצדיקה גם פגיעה

בפרטיותם של רבים, הם תמי לב, המשתמשים במרחב הציבורי.

משטרת ישראל היא הגורם האחראי על פי חוק למניעת עבירות ולאכיפתו של הדין

הפלילי.  מתוקף תפקידה זה אחראית המשטרה לטיפול בעבירות אלימות ורכוש, מניעתן

ואכיפתן . נכון לעת הזאת אין בדין החקוק הסמכה קונקרטית להפעלת מערך מצלמות

במרחב הציבורי על ידי המשטרה. עם זאת, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, פרשנות

רחבה של סעיף 3 לפקודת המשטרה וכחלק מסמכויות העזר המוקנות לה מאפשרת למשטרה לעשות שימוש באמצעי זה לצורך ביצוע תפקידיה בסייגים ראויים.

 

מנהלת המוקד העירוני: לני דרוסמן ממן

טלפון:08-9771426

מייל:lennym@ramla.muni.il

 

חזרה
Facebook