רמלה - קרובה ללב שלך

,

חוקי עזר עירוניים

חוקי עזר עירוניים

חוק עזר לרמלה (מניעת רעש), התשפ"א - 2020

קרא עוד

חוק עזר לרמלה (שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז -2017

במסגרת פעולות העירייה להגברה וייעול הביטחון בעיר, תחל העירייה לגבות אגרת שמירה החל מיום 16.1.17. לשימושכם חוק העזר שנכנס לרשומות ופירוט השירותים הנלווים
קרא עוד

סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה

קרא עוד

חוקי עזר עירוניים

קרא עוד

קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי

קרא עוד
1
Facebook