רמלה - קרובה ללב שלך

,

חדשות רצות

התנהלות קבלן הגינון

עיריית רמלה רואה בחומרה את התנהלות קבלן הגינון העובד עבורה. ביקורות העירייה מעלות, כי הקבלן אינו מבצע עבודתו כמתחייב בהסכם העסקתו. משכך זומן הקבלן בשבוע הקרוב לשימוע במשרדי העירייה בו יועלו בפניו טענות העירייה ולאור ממצאי הבירור יוחלט על המשך העסקתו. העירייה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לתיקון הליקויים מול הקבלן, תוך המשך הטיפול השוטף לתחזוקת הגינון בשטחים הציבוריים ברחבי העיר.
All news
Facebook