רמלה - קרובה ללב שלך

,

חדשות רצות

אכיפה מוגברת כנגד בעלי כלבים
שאינם אוספים הפרשות כלביהם

אכיפה מוגברת כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים הפרשות כלביהם. עיריית רמלה הגישה במהלך חודש אוגוסט 205 דוחות וקנסות כנגד  תושבים שהשליכו פסולת ברשות הרבים, אשפה ביתית, פסולת בניין, גזם, וכנגד בעלי כלבים שאינם אוספים הפרשות כלביהם, באופן הפוגע ברמת איכות החיים.  העירייה קוראת לציבור התושבים לשתף פעולה, להישמע להוראות החוק ולדאוג לסביבה נקייה בכל רחבי העיר

העירייה הגישה במהלך חודש אוגוסט 205 דוחות וקנסות כנגד תושבים שהשליכו פסולת ברשות הרבים לרבות אשפה ביתית, פסולת בניין, גזם, קרטונים ואריזות מחוץ למיכלים הייעודיים, כמו גם כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים הפרשות כלביהם,  באופן הפוגע ברמת איכות החיים. לאור ריבוי המקרים ואי שמירת הניקיון הנחה ראש העירייה יואל לביא, את מחלקת הפיקוח העירוני, יחידת השיטור העירוני ומחלקת התברואה להגביר את פעולות האכיפה כדי למנוע ההתנהגות הפסולה. מנכ״ל העירייה עופר תודר ציין, כי בעקבות ריבוי המקרים מבצעת העירייה אכיפה מוגברת בכל רחבי העיר ואכן באחרונה נרשמו מאות דוחות כנגד תושבים, ועדי בתים ובעלי עסקים בגין השלכת פסולת ברשות הרבים. בין היתר הוגשו הדוחות בגין, השלכה פסולת מחוץ לכלי אצירה, הנחת חפצים בולטים הגורמים נזק, או מפריעים לתנועת הציבור, הגשת דוחות כנגד בעלי כלבים שלא אספו את גללי כלביהם, הקמת רעש, הצבת כרזות בניגוד לחוק ועוד. 
תודר: "התנהגותם הפסולה של משליכי הפסולת ברבים גורמת לפגיעה ברמת הניקיון ברחובות ושכונות העיר,לרבות מטרדי ריח הפוגעים באיכות חיי התושבים.  אנו פונים לציבור התושבים וציבור בעלי העסקים להקפיד ולהשליך את האשפה ישירות לתוך מכלי טמוני הקרקע ואת הקרטונים למתקני הקרטון ולבעלי הכלבים לאסוף הפרשות כלביהם. פקחי העירייה הונחו לאכוף בדוחות וקנסות בעלי עסקים ותושבים שייתפסו כשהם משליכים פסולת ברשות הרבים". יודגש, כי מחלקת הפיקוח העירוני פועלת גם כנגד קבלנים ותושבים העוסקים בשיפוץ בתיהם ואינם מקפידים על הוראות החוק בכל הקשור לפינוי מסודר של פסולת בניין. 
מחלקת הפיקוח ופקחי התברואה יגבירו את מערך האכיפה  גם בנושא הוצאת גזם וריהוט ישן שלא בשעות וימי הפינוי המופיעים באתר העירוני. העירייה קוראת לציבור התושבים לשתף פעולה, להישמע להוראות החוק ולדאוג לסביבה נקייה בכל רחבי העיר בהתאם למפת ימי פינוי האשפה והגזם המפורסמות באתר העירוני ובכך להיות שותפים מלאים בשיפור איכות החיים והניקיון בעיר.

All news
Facebook