רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי ארנונה להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
קובץ תקנות הנחות בארנונה - משרד הפנים
2.
תקנון מבצע הנחות בארנונה
3.
הליך בקשה לאישור עירייה לטאבו
4.
טופס הוראת קבע רגיל - הרשאה לחיוב חשבון
5.
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה מטעמי הכנסה
6.
טופס הצהרה בדבר העדר חריגות בנייה
7.
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי
8.
הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה
9.
טופס בקשה למתן הנחה בארנונה - משפחות שבראשן הורה עצמאי
10.
טופס הוראת קבע אגרות חוב - הרשאה לחיוב חשבון
חזרה לעמוד הקודם
Facebook