רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי חינוך להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
כתב הצהרה והתחייבות הורים עצמאיים לצרכי רישום לבית הספר תש"פ
2.
הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט לבית ספר לשנה"ל התש"פ - כיתה א' בלבד
3.
רשימת בתי הספר ואזורי הרישום לקראת שנת הלימודים התש"פ
4.
טופס החזר נסיעות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
5.
טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - נספח ז'
6.
טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום תשע"ט - נספח ו'
7.
רשימת גני ילדים ברמלה 2018
8.
רישום לחינוך העל יסודי תשע"ט 2018-2019
9.
כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום גני ילדים תשע"ט
10.
كتب البيان والتعهد للتسجيل المدرسي
11.
גני הילדים - הנחיות לרישום באינטרנט לשנת הלימודים תשע"ט
12.
החזרי הסעות המוכר שאינו רשמי
13.
חוברת רישום גני ילדים 2018-2019
14.
طلب للتسجيل المدرسي - כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לבית הספר
15.
הישגים ופרסים בחינוך 2016 - בתי ספר
16.
זכאות להחזר נסיעות בתחבורה הציבורית – בחינוך הרגיל
חזרה לעמוד הקודם
Facebook