רמלה - קרובה ללב שלך

,

משרדי העירייה

משרדי העירייה

לשכת ראש העיר

קרא עוד - ראש העיר

מנכ"לית העירייה

קרא עוד - מנכ"ל העירייה

מבקר וממונה תלונות הציבור

קרא עוד - מבקר וממונה תלונות הציבור

מחלקת ביטחון ושירותי חירום

קרא עוד - מחלקת ביטחון ושירותי חירום

היחידה לאיכות הסביבה

קרא עוד - היחידה לאיכות הסביבה

מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)

קרא עוד - תברואה
Facebook