רמלה - קרובה ללב שלך

,

יחידת נגישות

יחידת נגישות

 יחידת הנגישות פועלת בשיתוף עם כלל מחלקות העירייה וחברות העירוניות ליישום הנגישות  בכל המערכות העירוניות. לשם כך מקדמת העירייה תכנית אסטרטגית לנגישות הכוללת, בין היתר, שדרוג המרחב העירוני, שיפור השירות העירוני ויצירת סביבה בטוחה וידידותית לכל תושבי העיר והמבקרים בה. 

 
 חזון           

תפיסת הנגישות הייחודית של העיר מקדמת נגישות בכל תחומי החיים (סביבה, מידע ושירות, חינוך, תרבות, תעסוקה ועוד) עבור כל התושבים (מגוון רחב של צרכים ויכולות משתנים - פיזיים, חושיים, קוגניטיביים, נפשיים ועוד). ברמלה רואים בנגישות הזדמנות לשיפור פני העיר ויצירת ערך מוסף למרחב העירוני ולשירותים העירוניים - עיר נגישה היא עיר טובה יותר לכולם!

משרדי העירייה ומחלקת הנגישות משקיעים משאבים רבים ליישום תקנות הנגישות בעיר, וכבר היום ניתן לראות עדויות רבות לכך במרחב הציבורי - הנגשת בתי ספר בהם לומדים תלמידים עם מוגבלות, תחנות אוטובוס מונגשות, הנמכת מדרכות במעברי חציה, הנגשה וביצוע סקרים עירוניים למבני ציבור ולשטחים הפתוחים, סיוע בהנגשת עסקים טעוני רישוי ועוד.

 
 
 
תחומי האחריות:
 

1.     ריכוז המידע העירוני בנושאי נגישות ופרסומו.

2.     מתן מענה לפניות התושבים ומשרדי הממשלה בנושאי הנגישות.

3.     פיתוח וקידום תכניות עבודה ליישום תקנות הנגישות בתחומים השונים על פי דרישות החוק עד שנת 2021 – מבני ציבור, שטחים פתוחים, מוסדות חינוך, נגישות השירות ועוד.

4.     בניית מערך לניהול מהלכי הנגישות העירוניים שיאפשר תקצוב ומעקב אחר יישום התקנות.

5.     פיתוח הקשר עם הקהילה, הארגונים והקבוצות הפועלים בעיר למען אנשים עם מוגבלויות.

6.     קידום הסברה לנגישות במוסדות שונים בעיר – משרדי העירייה, עסקים, מוסדות חינוך ועוד.

 

בעלי תפקידים:
שםתפקידטלפוןדואר אלקטרוניפקס
מנהל הרצל טובלי08-9771574herzelt@ramla.muni.il08-9771517
מזכירהיפית גדסי08-9771517yafitg@ramla.muni.il08-9771517
Facebook