רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

התייחסות העירייה לדוח מבקר המדינה 2016

כל האמת וכל העובדות בפרשה שתחשוף התנהלותו הפסולה של בכיר באיגוד ערים רמלה לוד לשעבר, שניסה להוציא מהעירייה כספים שאינם מגיעים לו 

מבקר המדינה פרסם בדוח הביקורת האחרון ממצאים שונים ביחס ליועץ חיצוני שייצג את העירייה בהליך משפטי והעומד בראשה מר יואל לביא. יאמר מיד, כי בית הדין לעבודה קבע באופן נחרץ, כי הטענה כלפי ראש העיר מופרכת ואין לה כל בסיס וכי למעשים שעשה הנתבע שכנגד, לכאורה בניגוד לחוק/ ולנהלים בתפקידיו כגזבר איגוד הערים, אין דבר וחצי דבר ליחסיו עם ראש העירייה. לאחר דין ודברים, ולאחר ההליך המשפטי (לאחר הגשת סיכומים) ובעקבות שימוע שערך הממונה על השכר לתובע, סוכם בין התובע, הממונה על השכר, עיריית רמלה ועיריית לוד, כי התובע ישיב לעיריות רמלה ולוד סך של 120,000 ₪ (בערכי נטו). הסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין. יודגש, כי ראש עיריית רמלה יואל לביא, לא היה מעורב כלל וכלל בכל ההליכים הקשורים לפניות למשרדי הממשלה השונים בנוגע לעבירות אלו ובכלל זה בשיקולים להוצאת המכתבים.

להלן כל האמת וכל העובדות בפרשה שתחשוף את התנהלותו הפסולה של התובע שניסה להוציא ולקבל כספים שאינם מגיעים לו:

1.      בסוף שנת 2012 הגיש  סגן ראש העיר לשעבר (אחיו של חבר המועצה נוכחי) תביעה כנגד עיריית רמלה ע״ס של כ: 413,000 ₪, וזאת בגין תקופת עבודתו באיגוד הערים רמלה לוד בשנים 2000 עד 2007.

2.      לאחר שנבדקו טענותיו, התברר כי לא זו בלבד שתביעתו מופרכת ומושתתת על אדני שווא, אלא כי ישנה עילה מבוססת להגשת תביעה שכנגד כנגדו, מטעמים שונים וביניהם טענות להפרת אמונים, מרמה, פעילויות בניגוד עניינים וכן קבלת כספים רבים בניגוד לדין לכאורה,

בנסיבות אלה, הגישה העירייה כתב תביעה שכנגד ע״ס 1,256,000, שקלים במסגרתו הובאו כלל הטענות והנסיבות החמורות שהובילו לכתב תביעה שכנגד זה.

3.      במסגרת הבדיקה הוברר בין היתר, כי התובע המפר את הדין לכאורה הן בקבלת שכר שלא כדין והן בנוגע לפעילות לא חוקית לכאורה בבחירות כעובד מדינה, פנה בא כוחה של העירייה לגורמים הרלבנטיים - נציבות שירות המדינה - על מנת שיפעילו סמכויותיהם על פי הדין, הכול בשם עיריית רמלה. 

4.      יצוין, כי אין ולא היה לכל הפחות מבחינת היועץ החיצוני של העירייה כל רצון כלשהו לנגח יריב פוליטי כלשהו, וכל תכלית הפנייה הייתה לסייע בידי בא כוחה להגדיל את סיכויי התביעה שכנגדו.  הפנייה לנציבות נועדה לשרת את ההליך המשפטי, כצעד טקטי בלבד. 

5.      יש להדגיש, כי טענת עיריית רמלה בתביעה הנגדית הייתה, כי התובע  הפר אמונים ולקח כספים שלא כדין (בלשון המעטה). מדובר בטענות קשות בכלל ובבית הדין לעבודה בפרט. 

6.      במסגרת אחד מקדמי המשפט, חזר בו התובע מתביעתו כנגד העירייה אולם התביעה שכנגד של העירייה נותרה בעינה. לפיכך, בית הדין נדרש לתביעה שכנגד של עיריית רמלה כנגדו בלבד. התובע בניסיונו להסיט את התביעה מעצמו טען , כי התביעה כנגדו הנה על רקע יריבות פוליטית עם אחיו (חבר המועצה), וזאת למרות שלמעשה הוא אשר הגיש את התביעה כנגד העירייה ולא ההפך והן משום שהדבר לא נטען בכתב הגנתו לתביעה הנגדית של עיריית רמלה. בית הדין לעבודה דחה את נסיונו  להרחיב חזית בטענה זו, ודחה טענה זו על הסף בהחלטתו מיום 12.4.2015 .

בהחלטתו קבע בית הדין הנכבד, כי טענתו ליחסים עכורים עם ראש העירייה אינה רלבנטית להליך המשפטי, שעניינו ״מעשים שונים שעשה הנתבע שכנגד, לכאורה בניגוד לחוק/ ולנהלים בתפקידיו כגזבר איגוד הערים לכך אין דבר וחצי דבר ליחסיו עם ראש העירייה״,  כמובן שטענתו הייתה  מופרכת אף על פניה. למעשה, לולא כתב תביעתו כנגד עיריית רמלה, לא היו מתגלים מעשי המרמה והפרת האמונים לכאורה של הנ"ל כמו גם קבלת כספים בניגוד לדין, ובוודאי שלא היה מתנהל הליך משפטי כנגדו.

7.    בסופו של יום גם הממונה על השכר  הצטרף להליך המשפטי, ובעקבות בדיקתו נמצא כי טענות העירייה נכונות וכי התובע לקח כספים שלא כדין. לאחר דין ודברים, ולאחר ההליך המשפטי (לאחר הגשת סיכומים) ובעקבות שימוע שערך הממונה על השכר לתובע, סוכם בין התובע, הממונה על השכר, עיריית רמלה ועיריית לוד, כי התובע ישיב לעיריות רמלה ולוד סך של 120,000 ₪ (בערכי נטו). הסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין.

8.    יודגש, כי ראש עיריית רמלה יואל לביא, לא היה מעורב כלל וכלל בכל ההליכים הקשורים לפניות למשרדי הממשלה השונים בנוגע לעבירות אלו ובכלל זה בשיקולים להוצאת המכתבים.

 

 בברכה, עיריית רמלה

 

חזרה
Facebook