רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

יימשכו ההנחות המרביות בארנונה גם ב-2017

מועצת עיריית רמלה אישרה ברוב קולות את צו המיסים ל- 2017. המועצה אימצה המלצות העירייה בנושא תעריפים והנחות. שיעור העלייה המזערי שאישרה המועצה בתעריפי הארנונה נועד לצורך השקעות נוספות למען תושבי העיר. רה"ע רמלה יואל לביא: "הניהול הפיננסי היעיל מאפשרים לעירייה להשקיע בתושב, בהנחות מרביות המותרות עפ"י חוק ובעיקר בהמשך מתן סל שירותים מגוון ואיכותי"

מועצת עיריית רמלה אישרה  (יום שלישי 28.6.16) ברוב קולות את צו המיסים ושיעור העלאת הארנונה לשנת 2017.  בנוסף לשיעור ההעלאה האוטומטי בשיעור 1.77% שנקבע ע"י משרד הפנים והמושפע ממדד המחירים לצרכן וכן ממדד השכר הציבורי, אישרה מועצת העיר העלאה רוחבית של תעריפי צו הארנונה ב-2.5% בלבד, ביחס לתעריפי הארנונה שחושבו עם ההעלאה האוטומטית. יצוין, כי הבקשה להעלאה נבעה מהגידול המשמעותי במספר התושבים המתקרב ל-80 אלף תושבים ומעלייה במחירים ובהוצאות השירותים השונים, כגון פינוי אשפה, תשתיות חינוך ופיתוח ועוד, המוענקים לתושבי העיר.  

ראש העירייה יואל לביא ציין, כי תעריפי הארנונה למגורים בעיר הם מהנמוכים בארץ והוצמדו בשנים האחרונות אך ורק לשיעורי ההעלאה האוטומטיים שפורסמו ע"י משרד הפנים ועל מנת לאפשר השקעות נוספות לתושב, מבוקש השנה שיעור העלאה מזערי נוסף של 2.5% בלבד. לביא: "הניהול הפיננסי היעיל מאפשרים לעירייה להשקיע בתושב, במתן ההנחות המרביות לזכאים המפורטות בתקנות ההסדרים במשק המדינה, ובעיקר בהמשך רציף במתן סל שירותים מגוון ואיכותי, בפיתוח שטחי מסחר ותעסוקה, פיתוח והשקעות גדולות בחינוך וברווחה".
כמו כן, אישרה מועצת העיר ביטול מדרגות החיוב לסיווגים בהם קיים מדרג, וזאת כהימנעות מתביעה ייצוגית כפי שהוגשה ברשות אחרת בארץ. תעריפים אלה מותנים באישורי השרים וחישוב השומות על פיהם יבוצעו אך ורק לאחר אישורם, בתחולה מיום 1.1.2017. למשלמי הארנונה השנתית מראש, עד ליום 31.1.2017, תינתן הנחה בשיעור 2% מן החיוב.     למשלמים בהסדר תשלומים כגון הרשאה לחיוב חשבון בנק/כרטיס אשראי/משכורת, החיוב יבוצע בשיעורו המלא, אך רק ביום האחרון לתשלום, קרי 15 לחודש. מנהלת מחלקת ההכנסות בעירייה הגב' נירית טננבאום הדגישה, כי רמלה הולכת ומתפתחת והצורך במשאבים להשקעה הולך ועולה. עם זאת, הודות להתנהלות כספית נבונה והתייעלות יעילה של העירייה, מתאפשרת אי הרחבת תקני משרות ושימוש בהון אנושי קיים. זאת ועוד, על אף תעריפי הארנונה הנמוכים, יחסית, סל השירותים לתושב הינו בין הטובים בארץ וזאת במקביל לשמירה על שרות יעיל לתושב.
חזרה
Facebook