רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

היערכות לקראת שבוע עירוני לגלישה בטוחה ברשת ברמלה

מן הידועות, כי השימוש ברשת הוא מאפיין מרכזי של העידן הנוכחי והוא טומן בחובו יתרונות רבים, כדוגמת נגישות למידע ובסיס להתארגנויות פרו–חברתיות. לצד יתרונות אלו, טמונים בשימוש ברשת גם סכנות שהמרכזית ביניהן היא החשיפה לאלימות.

שבוע המאבק בתופעה יתקיים במהלך חודש פברואר ב- 7/2 עד 12/2, כחלק מפעולות הליבה של תכנית עיר ללא אלימות.  לקראת שבוע עירוני זה, התכנס פורום "שולחן עגול",  לו שותפים כל הגורמים העוסקים במישרין ובעקיפין בבעיות הנוגעות לבריונות ברשת.  

הפורום התקיים בהשתתפותם של מנהלת אגף החינוך, אלונה קליינמן,  נציגי תכנית עיר ללא אלימות, מנהלות בתי ספר, יועצות ונציגים מהחינוך הבלתי פורמלי וממשרדים שונים בעיריית רמלה הפועלים לטובת בטיחות ברשת. על בסיס הפורום גובשה תכנית עירונית לציון שבוע מאבק באלימות ברשת ייעודית לילדים, בני נוער והורים.
 
 
חזרה
Facebook