רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

סיירת הורים

התכנית פועלת למען בני נוער וצעירים השוהים בגינות ציבוריות בשעות הלילה.

מטרות התוכנית יצירת קשר עם בני הנוער. הגברת נוכחות ההורים באזורים מועדים. העברת אינפורמציה שנאספת מהשטח למובילי הקבוצה (הפנייה לגורמים מקצועיים).

הכוונת בני נוער למסגרות פעילויות עירוניות.

העלאת המודעות בנושא מניעת השימוש בסמים  אלימות ואלכוהול בקרב בני הנוער.

שיפור הקשר בין האזרח לגורמי עירוניים (מפגעים, בטיחות).

 

 
 
דרכי התקשרות:
שם מרכז התוכנית טלפון\פקסדואר אלקטרוני

איציק בוצר

052-2460947

shorim@ramla.muni.il

 

חזרה
Facebook