רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

קישורים לאתרים

קישורים למשרדים ממשלתיים

 

 

קישורים בשפות לאתר משרד הרווחה

http://www.molsa.gov.il/ar/Pages/HomePage.aspx

 

קישור לאתר משרד הרווחה – תקנון העובדים הסוציאליים

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Pages/Open_Tass.aspx

ילדים בסיכון

משרד הרווחה ילדים ונוער בסיכון

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Youth/ChildrenAtRisk/

אל"י האגודה להגנת הילד

http://www.eli.org.il/

המועצה הלאומית לשלום הילד

http://www.children.org.il/

קישור להורדת טפסים של המוסד לביטוח לאומי

http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Pages/default.aspx

דיור

אתר הבית חברת עמידר

http://www.amidar.co.il/wps/portal

זכויות לקבלת סיוע בשכר דירה

https://www.amidar.co.il/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gQAzdTQ09LYwMDR0dnA093C09XI29XQx9TI6B8JG75ADPSdPtZuhkY-XmGBPqaexkYGBkR0B0Oci1-21HlMc0HyRvgAI4G-n4e-bmp-gW5oREGmQHpABImu_U!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfVDBGNTFJOTMwMEFBQzBJRzhJRTJLRTFMUDU!/

רשימת הישובים בהם יכולים זכאים לממש את זכאותם לסיוע בשכר דירה

www.moch.gov.il/siyua_bediyur/pages/siyua_bediur.aspx

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/schar_dira/reshimat_yyishuvim_1562014.pdf

בריאות

מסיל"ה - מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה – Mesila

http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/welfare/Pages/Mesila.aspx
 
 חוברת לזכויות ושירותים לאנשים עם עיוורון:

 
חזרה
Facebook