רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

שיקום


סיוע לאנשים בעלי נכויות כגון: אינטליגנציה גבולית, עיוורים, חרשים, נכויות פיזיות.

השרותים ניתנים מלידה ועד זקנה.
 
כוללים:

 

• הפניה למעון יום שיקומי.
• הפניה למועדוניות בהתאם לצרכים.
• מוקד תעסוקה-הפניה לתעסוקה בהתאם לצרכים, מפעל מוגן, מרכזי שיקום ותעסוקה בשוק

  החופשי.
• סידור חוץ בייתי.

הדרכה שיקומיתלעיוורים ולקויי ראייה.

שירותי סמך ומטפחים אישיים בהתאם לצרכים.

סיעות שילוב במעונות מוכרים ע"י המשרד לכלכלה ומשרד הרווחה.

נופשונים

שרותי אבחון לעיוורים ולקוי ראייה.

 

מערך השרותים

"סיכון סיכוי", שילוב פעוטות עם איחור התפתחותי במעון רגיל. מתן טיפולים פרא-רפואייםבמסגרת המעון וסייעת.
 
 
דרכי התקשרות:
שם רכזת שיקום טלפון\פקסדואר אלקטרוני

עו"ס לנה פרג'יאן

08-9771808

lenaf@ramla.muni.il
 

דרכי התקשרות:
 שם רכזת שיקום תעסוקתיטלפון\פקסדואר אלקטרוני

עו"ס ורה מנסה

08-9771655

veram@ramla.muni.il
 
חזרה
Facebook