רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

מרכז קשר הורים ילדים

מרכז קשר הורים-ילדים הוא מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין, או אלימות וסיכון. מרכז קשר נועד לבנייה והבנייה מחדש של קשר בין הורים לילדיהם כאשר קשר כזה אינו מתקיים באופן עצמאי.
 
 

המגמה לבנות תכנית טיפול שתהיה תואמת באופן הדרגתי לפי צורכי הילדים והוריהם לעבור מזמני שהות מפוקחים לזמני שהות קבועים ועצמאיים בקהילה. הפניה לטיפול במרכז באמצעות גורם מפנה- עובד סוציאלי מטפל, פנייה של בימ"ש, פקיד סעד לחוק הנוער.

 
 
דרכי התקשרות:
שם עו"ס מרכז קשר טלפון\פקסדואר אלקטרוני

עו"ס 

08-9771637


 

חזרה
Facebook