רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

יחידת סדרי דין


תפקיד צוות פקידי הסעד לסדרי דין הגנה על זכויות קטינים כשהוריהם בהליכי פרוד / גירושין וההורים אינם מסוגלים לדאוג לזכויות ילדיהם,במצבי ניגוד אינטרסים.
 

הבטחת טובתם שלחסויים (חולי נפש או חולים אחרים שאינם מסוגלים לדאוג לעניינם) באמצעות מינוי אפוטרופוס או נקיטת צעדים אחרים.

אמנת האג- המלצה על סדרי ראייה וכל הקשור להחזרת הקטין החטוף.

ייזום הליכים בבית המשפט למשפחה בכל עניין הקשור לקטין באמצעות היועץ המשפטי לממשלה.

התערבותם של פקידי הסעד לסדרי-דין מהווה מיצוי של הערכאה המשפטית מההיבט הטיפולי.

פקידי הסעד נדרשים על ידי הערכאות המשפטיות לחוות דעה ולהמליץ בסוגיות הבאות:

      קורבנות אלימות במשפחה -במסגרת צווי הגנה.

      חסויים, לרבות חולי נפש וחסרי ישע הזקוקים לאפוטרופוס.

      נישואי קטינים - חוק גיל הנישואין.

      אמנת האג - חטיפות ילדים.

      שינוי שם - חוק השמות.

      בדיקת רקמות.

      ביצוע חוק הוצאה לפועל סעיף-62 - סיוע בביצוע צווים בעניין זמני שהות.

צוות פקידי הסעד לסדרי דין פועל על פי סמכויות, פניות וצווים של ערכאות משפטיות או בא כוח היועץ המשפטי הניתנים להם במטרה לאבחן, לחוות דעה ולהמליץ בסוגיות העומדות בפניהם. כמוכן, על פי הסמכויות שמוענקות להם על ידי הערכאות המשפטיות עליהם לבנות תכנית בנושא זמני שהות בין הורים לילדיהם במצבי פירוד ומחלוקת בין ההורים.

באחריות הצוות מופעל גם מרכז קשר הורים – ילדים.

המרכז משמש כמקום למפגשים בין הורים וילדים במצבי פירוד כאשר יש צורך בפיקוח,הגנה,חידוש או בניה שלקשר ושימורו במצבי סכסוך קשים בין ההורים.

כמו כן, מתקיימים במרכז מפגשים בין סבים לנכדים,ובין הורים וילדיהם המסודרים באומנה או בפנימייה.

במרכז: עובדת סוציאלית ומאבטח המרכז פועל בבניין המחלקה לשירותים חברתיים רחוב אברהם הילל 6 (בית הידידות) רמלה.  

 
 
דרכי התקשרות:
שם פקידי סעד ס"ד טלפון\פקסדואר אלקטרוני
עו"ס מור ישי איברי - מרכזת יחידת סדרי דין 08-9771610/1 mory@ramla.muni.il

עו"ס רחל כוכב

08-9771621

rachelc@ramla.muni.il

עו"ס רות יצחק

08-9771632

ruthy@ramla.muni.il

עו"ס עפרה כהן

08-9771659

ofrac@ramla.muni.il
 עו"ס נורית לבנון גוטמן 08-9771674 nuritl@ramla.muni.il
 עו"ס רונית יפרח 08-9771619 roniti@ramla.muni.il

 

 

חזרה
Facebook