רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

מרכז לטיפול ומניעת התמכרויות לבני נוער ומבוגרים ושיקום האסיר

המרכז להתמכרויות מופעל ע"י עובדים סוציאליים ומדריך טיפולי ועוסק בטיפול ובשיקום מטופלים להם בעיית שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים על פני הרצף.

המרכז מספק מענה טיפולי בתחום: אלכוהול, סמים, הימורים, סיוע ושיקום אסירים משוחררים ומשפחות אסירים בפועל, טיפול בבני נוער וצעירים.

ביחידה אנו מתווים את הטיפול באופן המותאם למצבו ולצרכי המטופל, כך שייתרם ברמה האישית, המשפחתית, התעסוקתית והחברתית.

נוער וצעירים

במרכז עו"ס נוער וצעירים הפועלת הן באוריינטציה חינוכית, הסברתית ומניעתית והן באוריינטציה טיפולית. במרכז ניתן מענה עבור נוער וצעירים אשר משתמשים בחומרים פסיכו אקטיביים על הרצף ולא בהכרח מצויים במצב התמכרותי. המרכז מכיר בשימוש כצורך להתנסות ולקשרים חברתיים ולא כהתמכרות בגיל זה.

ניתן לפנות לקבלת ייעוץ ראשוני ובחינת התאמתו של נער/ה צעיר/ה למרכז, ללא מחויבות  לטיפול. 

סודיות וחיסיון הפניה מובטחים!

שיקום האסיר

ביחידה ניתן טיפול הן לאסירים משוחררים והן למשפחות אסירים בפועל, תוך אוריינטציה שיקומית- אישית, משפחתית ותעסוקתית. הפניות לטיפול נעשות דרך יועץ רש"א בכלא או דרך פניה אישית, בסיום ריצוי תקופת המאסר המלאה.


 
 
קבלת קהל בתיאום מראש:
שם המנהל/ת טלפון\פקס דואר אלקטרוני

עו"ס דלית גטניו

08-9771953

dalitg@ramla.muni.il

פקיד משה מימון

08-9771953

moshem@ramla.muni.il

סמך איגור פלביקוב

08-9771953
 
 
קבלת קהל בתיאום מראש:
עו"ס מטפלות טלפון\פקס דואר אלקטרוני

עו"ס אורנית פרידמן

08-9771942

oranitf@ramla.muni.il
 עו"ס רכזת תעסוקה - זוהר סיטבון 08-9771953 zohars@ramla.muni.il

 

 

חזרה
Facebook