רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

המדור לטיפול באזרחים ותיקים

הקו המנחה את השרות לטיפול באזרח הוותיק, הוא נתינת סיוע לזקן לחיות חיים איכותיים בביתו ובסביבתו הטבעית ונתינת עזרה למשפחתו בטיפול בו. אוכלוסיית היעד מאופיינת בירידה בתפקודים החברתיים והפיזיים היומיומיים החיוניים, קשיים בניהול משק הבית, קשיים בטיפול האישי כתוצאה מהעלייה בגיל, מחלות, מצבי סיכון, ירידה בהכנסות, היעדר תעסוקה, בידוד חברתי וצמצום המעגל החברתי והמשפחתי התומך.

אוכל'היעד

נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67. (על פי חוק גיל הפרישה).

 

השירותים הניתנים במסגרת המדור

מתן טיפול תמיכתי בבעיות הקשורות בזקנה, התמודדות מול משברים ואבדנים, התמודדות

  עם שינויים ביכולת התפקוד ובמצב הבריאותי,יחסים בין דוריים ועוד.
• ייעוץ, הכוונה והפניה לסידורים חוץ ביתיים בבתי אבות ומוסדות סיעודיים.
• הפעלת חוק סיעוד.
• מתן מידע ועזרה במיצוי זכויות.
• תיווך עם גורמים שונים בקהילה: קופות החולים, ביטוח לאומי, משרד הבריאות, התחנה

  לבריאות הנפש, בתי חולים ועוד.
• התערבות במצבים של זקנים בסיכון (אלימות פיזית, הזנחה, ניצול כספי, אלימות מילולית).

• מתן עזרה חומרית על פי הקריטריונים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.


שירותים קהילתיים

מרכז יום לקשיש ברח' דוד רזיאל
מאפשר לזקן המוגבל פיזית ו/או עם ירידה קוגניטיבית להתגורר בביתו ולקבל במרכז טיפול יומי לו הינו נזקק, שירותי יעוץ, טיפול סוציאלי, שירותי בריאות, תזונה, כביסה ופעילות תרבותית וחברתית. הפעילות מותאמת למאפייני הזקנים המבקרים במרכז היום. הזקנים מגיעים למרכז היום בהסעות ונהנים משתי ארוחות עשירות. התשלום הינו על פי הכנסות אובמימון גמלת הסיעוד.

 

מרכז יום לתשושי נפש ברח' ההגנה

מרכז היום משמש כמסגרת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית (מחלות מסוג דמנציה ואלצהיימר).

המרכז מאפשר לזקן להתגורר בביתו ולקבל במרכז טיפול יומי לו הינו נזקק, שירות יעוץ, טיפול סוציאלי, שירותי בריאות, תזונה, כביסה ופעילות תרבותית וחברתית.

התשלום הינו על פי הכנסות או במימון גמלת הסיעוד.

 

קהילה תומכת
פרויקטהמספק לזקנים את האפשרות להתגורר בביתם, בסביבתם הטבעית וליהנות משירותים ופעילות מגוונת המאפשרת תחושת רווחה, בטחון והגנה.
חברות בקהילה התומכת מעניקה מגוון שירותים: מוקד מצוקה, שירותים רפואיים בעלות סמלית, מימון אמבולנס, סיוע בתיקוני בית ומגוון פעילויות חברתיות. בנוסף עומד אב בית לרשות החברים בקהילה בכל שעות היממה.
יתרונות התוכנית:
א. כל זקן יכול להתחבר לקהילה ללא מגבלה של אזור מגוריו.
ב. כל חבר בקהילה יכול ליהנות ממגוון פעילויות מועדוני הגמלאים של רשת קהילה ופנאי

   ללא תשלום נוסף.
ג. קיים סבסוד לזקנים ניצולי שואה.
ד. קיים סבסוד לזקנים עם הכנסה נמוכה.
ה. ניתן מענה גם לזקנים דוברי השפה הרוסית.
ו. פעילות מגוונת לזקנים המרותקים לביתם.

 

פעילות במסגרת חוקים

הגנה על זקנים
תופעת האלימות הינה תופעה כואבת בכל גיל ולדאבוננו התופעה גוברת בחברה הישראלית ואינה פוסחת אף על האוכלוסייה המבוגרת. אנו מאמינים כי לכל זקן הזכות לחיות את חייו בתחושת ביטחון מלאה הן בביתו והן בסביבת מגוריו.

מהי התעללות כלפי זקנים?
התעללות כנגד זקנים מוגדרת כפעולה חד פעמית או התנהגות המתרחשת בתדירות ופוגעת בזקן באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיזי, כלכלי, חברתי, מיני או נפשי. ההתעללות נגרמת ע"י אדם זר או אדם המוכר מסביבתו הקרובה של הזקן כגון: מטפל, בן משפחה, שכן או חבר. התעללות בזקנים עשויה לבוא לידי ביטוי בטווח רחב של התנהגויות פוגעות:
• התעללות פיזית
התעללות פיזית הינה גרימת כאב או פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בכוח כלפי הזקן הבאה לידי ביטוי בחבלות, דחיפות, סטירות, דקירות, אונס וכוויות. דוגמאות לסימנים פיסיים כתוצאה מהתעללות פיזית הינם: סימני חבלה, כוויות ושברים בלתי מוסברים וכדומה.


• ניצול כלכלי
ניצול כלכלי הינו ניצול לרעה ושימוש לא-חוקי, לא מוסמך ולא הולם ברכושו ובכספו של הזקן. ניצול כלכלי בא לידי ביטוי בהונאה, גניבה או לקיחת רכושו של הזקן, ללא הסכמתו או קבלת הסכמתו תוך איום וסחיטה. דוגמאות לניצול כלכלי כוללות, פעולות בנקאיות חשודות, החתמת הזקן על מסמכים משפטיים תוך כדי איומים, מכירת נכס ללא ידיעת הזקן וכדומה.


• התעללות נפשית ורגשית
התעללות נפשית הינה גרימת סבל נפשי ומצוקה רגשית הבאה לידי ביטוי בצעקות, איומים,כפייה, קללות, עלבונות, השפלות, איומים, ענישה, התעלמות מבקשותיו של הזקן ובהתייחסות אליו כאל ילד. דוגמאות לביטויים התנהגותיים של הזקן להתעללות נפשית הינם הסתגרות, בלבלול, בכי, פחד בנוכחות הפוגע, סירוב לדבר ולשתף פעולה, חוסר יכולת לקבל החלטות והערכה עצמית נמוכה.


• הפרת זכויות
הפרת זכויות של זקנים מתבטאת בהגבלת החופש האישי של הזקן וקבלת החלטות במקומו בלי לשתפו, לדוגמא ניסיון לכפות על הזקן מעבר לבית אבות תוך הפעלת לחץ עליו.

 

הזנחה

הזנחה אקטיבית:
הזנחה מכוונת הבאה לידי ביטוי בסירוב מכוון של המטפל למלא ולספק את צורכי הזקן בהספקת מזון, תרופות, ביגוד ושירותים חיוניים אחרים.
הזנחה פסיבית:
הזנחה במתן מענה לצורכי הזקן שאיננה מכוונת. לעיתים מתקיימת בשל חוסר יכולת,חוסר בידע, מוגבלות של המטפל העיקרי ותפיסות שונות לגבי השירותים הנדרשים לזקן.

 

אם אתם או מישהו שאתם מכירים נפל קורבן להתעללות והזנחה,
חובה לדווח על כך למשטרה או לעו"ס פקיד סעד במחלקת הרווחה.
לקבלת יעוץ ועזרה, התקשרו עכשיו, אתם לא לבד!

 
 
לדיווחים ופניות בנושא התעללות והזנחה אנא פנו ל:
עו"ס פקידת סעד טלפון\ פקס דואר אלקטרוני

אירנה שטלוב

08-9771812

irenash@ramla.muni.il

שרון פרידמן

08-9771608

sharonf@ramla.muni.il

 

חוק סיעוד

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה. לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום )להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב, (או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.

הזכאי לגמלה יבחר שירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.

חשוב לדעת: שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.

אופן הגשת התביעה

את טופס התביעה לגמלת סיעוד יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח )בן משפחה, אפוטרופוס, עובד הסוציאלי או אחות). בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ולצרף אליו אישורים על הכנסות.

 
סניף ביטוח לאומי ברמלה כתובת וטלפון

רמלה

רח' דני מס 11

08-9777471

 

 

 

קישור לאתר המוסד לביטוח לאומי לתנאים לקבלת חוק סיעוד

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx

 

 

 
 
פרטי המנהלת:
שם המנהלת טלפון\ פקס דואר אלקטרוני

עו"ס מריאלה צרפתי

08-9771609

marielach@ramla.muni.il
 
 

עו"ס מטפלות בזקנים                                                                                  
עו"ס רכזות חוק סיעוד טלפון\ פקס דואר אלקטרוני

רונית גרמאי

08-9771845

ronitg@ramla.muni.il

ליאת גילדור

08-9771624

liatg@ramla.muni.il

שרון פרידמן

08-9771608

sharonf@ramla.muni.il
 אורית בדרשי 08-9771607 oritb@ramla.muni.il
 עידו וייזר 08-9771606 idow@ramla.muni.il
 
 
קבלת קהל בתיאום מראש באמצעות המזכיר
מזכירה מדור לזקן טלפון\ פקס דואר אלקטרוני

מריה אפראימוב

08-9771811

mariya@ramla.muni.il

 

חזרה
Facebook